Zoeken

Game Studio als hybride leeromgeving

Bruisende omgevingOp de H20 Esports Campus in Purmerend runnen docenten Alex Kentie en Berend Weij een Game Studio, als onderdeel van de opleiding Software developer. Deze Game Studio is een Hybride LeerOmgeving (HLO), waarin wordt gewerkt aan een Game as a Service. De studio zit middenin de bruisende H20-community van gaming en esports.
Leren en werken tegelijkDe studenten werken aan een game die echt uitgebracht gaat worden. Op deze manier combineren ze leren en werken en ervaren ze hoe het is om in het werkveld aan de slag te zijn. Ze zijn drie dagen per week op locatie, de overige dagen gaan zij naar school voor de AVO-vakken.
Expertise van hybride docentenDe docenten zijn hybride, zij werken deels in het werkveld en delen hun kennis met de studenten. De studenten leren zo on-the-job vaardigheden. De docenten zijn zowel verantwoordelijk voor het onderwijs, als de commerciële en inhoudelijke sturing van de HLO en het product.

Studiejaar 2021-2022 is een pilotjaar; we zijn gestart met 12 Software developer-studenten en dit worden er 22. Met het project willen we het werkveld en het onderwijs samenbrengen door de expertise van de hybride docenten optimaal te benutten en zo een betekenisvolle en veilige leeromgeving voor de studenten realiseren. Studenten leren dan optimaal technische en digitale vaardigheden, oefenen hun soft skills en ervaren ondernemerschap tijdens het werken.

Game Studio als hybride leeromgeving (HLO)
06:32

Samenvattend heeft de HLO heeft de volgende doelstellingen:1. Het realiseren van onderwijs binnen een betekenisvolle en contextrijke leeromgeving in en in samenwerking met de beroepspraktijk.
2. Het onderhouden van een actief netwerk van relevante bedrijven door te investeren in de community door middel van kennisdeling.
3. Studenten onderwijs bieden op basis van de nieuwste technologische ontwikkelingen.
4. Het verkleinen van de stap van lessen tijdens de opleiding naar de stage.
5. Studenten en hybride docenten (juniors & seniors) werken samen aan en in de onderneming en maken zo met elkaar onderdeel uit van het bedrijfsleven.
6. Het belangrijkste uitgangspunt binnen de HLO is het realiseren van goed onderwijs dat is ingebed in het curriculum.
7. De HLO functioneert als een semi zelfstandige onderneming onder de paraplu van Ma.

Wil jouw bedrijf ook graag een hybride leeromgeving voor onze studenten zijn? Neem dan gerust contact op met ons om de mogelijkheden te onderzoeken: d.bras(a)ma-web.nl (projectleider Denise Bras). 

Deel deze pagina: