Zoeken

Hybride leeromgeving NeoN Origins

Om de kloof tussen onderwijs en werkveld te verkleinen én om technologische ontwikkelingen in het curriculum te borgen, zijn we gestart met een hybride leeromgeving (HLO) voor de opleiding Software developer (SD).

Onze projectgroep hybride leeromgeving (HLO) heeft onderzocht aan welke voorwaarden een effectieve HLO moet voldoen. Vanuit dit onderzoek is samen met hybride docenten, Alex Kentie en Berend Weij, de HLO in de vorm van gamestudio NeoN Origins gerealiseerd.

NeoN Origins

NeoN Origins is in september 2021 gestart met een pilot waar 12 studenten aan deelnamen. Vanaf periode 3, van studiejaar 2021-2022, zijn dat 22 studenten geworden en zijn ook studenten van de opleiding Game artist (GA) aangehaakt.

In de gamestudio wordt het leer- en werkproces met elkaar verweven en is het doelgericht cyclisch proces van het zelfgestuurd leren geïntegreerd. Er wordt gewerkt met een handreiking voor studentbegeleiding, die is samengesteld op basis van ontwerponderzoek.

De impact die deze manier van leren heeft op de studenten en het onderwijs is enorm. Er is nauwelijks sprake van ongeoorloofd verzuim, studenten groeien op het gebied van soft skills en digitale vaardigheden. Zo blijkt uit de evaluaties van het afgelopen studiejaar.

NeoN Origins | Hybride Leeromgeving
09:58

Leren en werken

In de HLO krijgen studenten onderwijs aangeboden door samen met elkaar te werken en van elkaar te leren. Ze maken kennis met nieuwe technieken en ontwikkelingen in hun toekomstige werkveld.

Hybride docenten

Door de inzet van ervaren hybride docenten wordt hun expertise optimaal benut en realiseren we tegelijkertijd een betekenisvolle en veilige leeromgeving voor de studenten. De hybride docenten werken deels in het werkveld en delen hun kennis met de studenten. Zo leren onze studenten on-the-job vaardigheden. De docenten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de inhoudelijke sturing van de HLO en het product.

Oefenen en ervaren

Onze studenten leren bij NeoN Origins de nieuwste technische en digitale vaardigheden. Ze oefenen soft skills doordat ze in de HLO in aanraking komen met het werkveld. Ook ervaren ze ondernemerschap en leren ze wendbaar vakmanschap aan doordat ze ervaren dat rollen binnen de HLO veranderen wanneer de werkzaamheden of leerbehoeften dit vragen.

Binnen de gamestudio werken de studenten en docenten ‘agile’ volgens de scrum-methode. Een sprint duurt drie weken. Binnen zo’n sprint wordt gewerkt aan verschillende ‘user stories’. Aan het einde van de sprint wordt teruggeblikt en sluiten ze het succes feestelijk met elkaar af.

Dagindeling

Elke dag heeft dezelfde indeling. Om 9.30 uur begint de stand-up, om 12.00 uur is er lunchpauze en om 16.00 uur is er een stand-down. Tijdens de stand-up wordt er in maximaal 15 minuten besproken waar je aan gaat werken, van wie je afhankelijk bent en of je hulp nodig hebt en wie die hulp kan bieden.

Tijdens de stand-down is er ruimte om werk te laten zien. Deze manier van werken zorgt ervoor dat er een hecht team ontstaat waarbinnen iedereen elkaars kwaliteiten en leerbehoeften leert kennen en samenwerking vanzelfsprekend is.

Nu de hybride leeromgeving bijna twee jaar succesvol draait, blijven studenten die eerder hebben deelgenomen terugkomen om bij te praten en kennis te delen. We merken dat er een community aan het ontstaan is die blijft groeien. Hoe mooi is dat!

Meer informatie?

Ga naar de website van NeoN Origins.

Deel deze pagina: