Zoeken

Practoraat Het Nieuwe Kijken

Het practoraat Het Nieuwe Kijken is een digitaal en fysiek ‘ontdekkingscentrum’, waar experimenten worden gedaan die moeten leiden tot nieuwe manieren van kijken, nieuwe productiemethoden en nieuwe organisatievormen.

Een portret van het Practoraat Het Nieuwe Kijken
06:22

Experimenteren

Denk hierbij aan nieuwe technieken zoals virtual en augmented reality, maar ook aan een antwoord op de groeiende vraag naar flexibele multi-inzetbare mediaprofessionals. Daarnaast onderzoekt het practoraat op welke manier deze ontwikkelingen toegepast kunnen worden in het toekomstige werkveld van de student én in de lessen binnen het Mediacollege Amsterdam. Meer informatie over Het Nieuwe Kijken lees je in Like to Share

De doelen 

- inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs
- verkleinen van de kenniskloof tussen opleiding en praktijk
- intensiveren van samenwerking tussen studenten, docenten en professionals
- stimuleren van interdisciplinaire en opleiding- en schooloverstijgende samenwerking.

Co-creatie

Centraal staat de co-creatie tussen studenten en leermeesters. Samen geven zij vorm aan het onderwijs van vandaag en van de toekomst, door innovatieve projecten, onderzoek en door nieuwe technieken uit te testen. Een van de projecten is 
Magic Realism, gemaakt met Virtual Reality.

Dit project is inmiddels uitgegroeid tot het platform Magic Realism, voor onderzoek en experimenten. Binnen Magic Realism werken studenten en bedrijven interdisciplinair samen en haken daarmee aan bij een trend van snel vervagende beroepsgrenzen. We leggen virtuele lagen over de werkelijkheid, als spiegel voor onszelf en de maatschappij. In verbinding met de realiteit is binnen Magic Realism virtueel alles mogelijk.

Projectmanager Rufus Baas: “Ons onderwijs moet goed aansluiten op de beroepspraktijk en VR is nu enorm in ontwikkeling. Onze studenten moeten met die techniek leren werken. Daarnaast onderzoeken we hoe we ons onderwijs nog beter kunnen laten aansluiten op de manier waarop studenten leren. Met Virtual Reality kun je lesstof en de toekomstige beroepspraktijk echt tot leven brengen.”

Het practoraat Het Nieuwe kijken is een van de innovatieve onderzoekscentra van het Mediacollege Amsterdam. Een ander practoraat is het Practoraat Mediawijsheid.

Andere practoraten

Kijk voor meer informatie over practoraten op www.practoraten.nl.

Deel deze pagina: