Zoeken

Practoraat Sociale Media

Het Practoraat Sociale Media is een samenwerking tussen Grafisch Lyceum Utrecht, Hogeschool Inholland, Pakhuis de Zwijger, Publieke Omroep Amsterdam, OV Westpoort, ecbo en GOC waar het Mediacollege Amsterdam de initiatiefnemer is. Doel van dit project is om tot onderwijsverbetering te komen door sociale media in te zetten.

Toegepast onderzoek met het bedrijfsleven

Rond 2001/2002 werd de term lectoraat geïntroduceerd in het hbo. Een kenniskring aangevoerd door een lector, een soort praktijkprofessor die toetst of alles wat bedacht wordt ook effectief is. Binnen het mbo is ontwikkelde kennis vaak alleen lokaal beschikbaar en wordt er maar beperkt samengewerkt met het bedrijfsleven. Toegepast onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven, daar moeten we meer mee doen in het mbo. Daarom is vanuit het Mediacollege Amsterdam in 2012 het Practoraat Sociale Media opgestart.

Vijf deelgebieden

Onderwijsverbetering middels de inzet van sociale media gebeurt op vijf deelgebieden:
1. De ontwikkeling van mediawijsheid bij studenten
2. Sociale media voor docenten (zowel pedagogisch als didactisch)
3. Sociale media in de BPV/stage
4. Sociale media bij doorstroom vmbo-mbo-hbo-beroepspraktijk
5. Sociale media in het bedrijfsleven. 
Binnen dit laatste deelgebied bekijken wij de uitwisselbaarheid van sociale media-oplossingen tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Het practoraat doet praktisch onderzoek ten diensten van het onderwijs en de beroepspraktijk. Het kan een ‘ontdekkingscentrum’ genoemd worden, een ‘skills lab’, een ‘platform voor kennisuitwisseling’. In de school heeft dit het effect dat het gonst, borrelt, broeit, en dat er een sfeer hangt van enthousiasme voor nieuwe mogelijkheden.

Practoraat vestigt naam in mbo
3:25

Delen van kennis en ervaring

In een brede mbo-kring heeft het Practoraat Sociale Media bekendheid verworven door tal van workshops en presentaties bij scholen, op congressen en bij bedrijven, en door twee websites: MBO Mediawijs en Het Nieuwe Beroepsonderwijs. Alle opgedane kennis en ervaring wordt daar gedeeld. Ma wordt als gevolg hiervan ervaren als deskundig op het gebied van sociale media. 

Vragen?

Meer informatie of vragen? practoraat@ma-web.nl.