Zoeken

Stage

Wat je tijdens je opleiding hebt geleerd pas je toe in de praktijk tijdens je stage, ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. De BPV is een belangrijk onderdeel van je beroepsopleiding. Doordat je werkt in een echte omgeving met ervaren collega’s, leer je werken op professioneel niveau. De ontwikkeling van je competenties gaat dus gewoon door. Binnen het stagebedrijf word je begeleid door de praktijkopleider en vanuit school door jouw stagebegeleider. Je moet de BPV met een voldoende afsluiten om je diploma te halen.

Ma matcht student en stageplek

Ma onderscheidt Meisje met rode trui en witte koptelefoon werkt op computer zich van de meeste andere mbo's in het matchen van student en bedrijf. Je krijgt een individuele intake om jouw kennis en vaardigheden te peilen, maar ook om te kijken welke ambitie en talenten je hebt, en hoe het zit met jouw beroepshouding. Vervolgens krijg je een advies welke stageplek het beste bij jou past. Hierbij wordt ook gekeken naar de reisafstanden en of jij past bij de sfeer/cultuur van het bedrijf. Dit maatwerk wordt erg gewaardeerd door de meeste stagebedrijven, omdat zo de verwachtingen van student en bedrijf goed op elkaar aansluiten.

Stage lopen, hoe werkt dat?
2:15

Bureau Bedrijfscontacten (BBC)

Ma zorgt ervoor dat er voldoende stageplekken zijn. Dit doen we door het aantal studenten af te stemmen op de mogelijkheden die het bedrijfsleven heeft om stages en later werk te bieden. Daarnaast heeft Ma een apart bureau dat de BPV regelt: Bureau Bedrijfscontacten (BBC). Medewerkers van het BBC zorgen ervoor dat de stageplaatsen geaccrediteerd zijn, dat je op geschikte stageplaatsen terechtkomt, dat praktijkovereenkomsten worden afgesloten, dat je wordt geïnformeerd over alle eisen waaraan je moet voldoen en dat je wordt beoordeeld. Uitgebreide informatie over de stage krijg je tijdens je opleiding.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met:

Bureau Bedrijfscontacten
Annette Hulleman
Contactweg 36
1014 AN Amsterdam
020-850 95 64
bbc@ma-web.nl