Zoeken

Doe iets! VR-lespakket tegen Cyberpesten

Grote inbreng van Mediacollege Amsterdam in VR-lespakket tegen cyberpesten.

dinsdag 26 maart 2019

Op 26 maart is ‘Doe iets!’ gelanceerd, het nieuwe gratis Virtual Reality-lespakket tegen cyberpesten. Dit lespakket is een initiatief van het Consortium tegen Cyberpesten, een samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor sociale en digitale veiligheid. Ook het Mediacollege Amsterdam en practoraat Het Nieuwe Kijken hebben meegewerkt. De Virtual Reality-film, geregisseerd door docent Filmacteur Hugo Metsers en volledig gecast met zijn studenten, brengt de pestervaring heel dicht bij de leerlingen, waardoor ze heel goed kunnen invoelen wat online pesten met je doet. Zo worden leerlingen aangespoord om verdediger te worden en geen meeloper als het om cyberpesten gaat. Rufus Baas van Het Nieuwe Kijken tekende voor de VR-regie. CyberpestenCyberpesten is een groeiend probleem onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat 21% van de tieners tussen de twaalf en zeventien jaar oud wel eens online is gepest. Het aantal blijft groeien door de snel digitaliserende samenleving waarin jongeren 24/7 bereikbaar zijn. Stopt ‘gewoon’ pesten meestal na schooltijd, cyberpesten gaat door, 24 uur per dag. Bovendien mist de sociale controle. Cyberpesten heeft dan ook even grote of zelfs grotere gevolgen dan face-to-face pesten. Aandacht voor de impact van cyberpesten is daarom cruciaal. Het Consortium tegen Cyberpesten vervult met het lesmateriaal de behoefte om dit groeiende probleem aan te pakken en bespreekbaar te maken op scholen.De VR-experience Met het VR-lespakket willen de makers dat leerlingen zich realiseren wat de impact is van online pesterijen. Het VR-lespakket is speciaal ontwikkeld voor groep 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Minne Fekkes, senior onderzoeker Child Health bij TNO in Leiden, adviseerde over de effectiviteit van het lesmateriaal. "Door het inzetten van een VR-film voor leerlingen is er eindelijk een anti-pest interventie die de pestervaring heel dicht bij de leerlingen brengt. Door leerlingen te laten kijken naar een VR-film kun je ze heel goed laten invoelen wat online pesten met je doet. Door de intense ervaring worden leerlingen aangespoord om verdediger te worden en geen meeloper als het om cyberpesten gaat", aldus Fekkes. Unieke samenwerking met MaDe samenwerking met Ma is uniek. Allereest werd Hugo Metsers, docent van de opleiding Filmacteur, benaderd als regisseur. Vervolgens werden diverse studenten van zijn opleiding voor een rol gecast. En ten slotte werd Rufus Baas, van het Nieuwe Kijken als VR-regisseur bij het project betrokken. Klik hier om meer te lezen over het lespakket en de VR-brillen te bestellen.