Zoeken

Developerstages in coronatijd

Hoe is het onze studenten van de opleiding Software developer tijdens hun stage in coronatijd vergaan?

dinsdag 15 juni 2021

In de landelijke media wordt veel geschreven over tekorten aan stageplaatsen voor het mbo als gevolg van de coronasituatie. In onze stages voor software developers (richtingen game en media) is dat ook te merken, al is het verhaal genuanceerd. Het is vooral allemaal wat anders geworden.

Vanaf half maart 2020 waren er van de ene op de andere dag overheidsmaatregelen die tot onmiddellijke actie hebben geleid. Voor het onderwijs op school was dat het meest ingrijpend; alle fysieke lessen werden vervangen door online meetings en onderwijs op afstand. Na drie dagen stond dat overeind en naarmate de situatie langer duurde hebben we de werkwijze verder verfijnd. Maar op datzelfde moment waren er tientallen studenten net begonnen aan een eerste stage van vijf maanden in het bedrijfsleven. Hoe is het hen vergaan?

Vervangende opdrachten

In onze branche was het al gebruikelijk dat developers soms hun werk vanuit huis deden; de techniek laat dat ook toe. En dat is ook wat er gebeurde met de meeste stagiairs. Maar niet overal en altijd was dat een mogelijke oplossing.

Stagiairs komen natuurlijk om te leren en dat vergt zeker in het begin van de stage begeleiding en coaching vanuit het bedrijf, zeker als het beginnelingen zijn. Een aantal studenten en bedrijven kon dat niet op niveau volhouden. Voor een beperkt aantal studenten zijn daarom stagevervangende opdrachten ingezet, die onder coaching en begeleiding van vakdocenten uitgevoerd werden. Dat was ook gelegitimeerd toen enkele weken later regels kwamen vanuit het Ministerie van OCW en de MBO-raad. Het kunnen aantonen van voldoende vaktechnische vorderingen was primair.

Een stap vooruit, maar soms nog steeds lastig

In de volgende stageperiode vanaf september 2020 hoopten we uiteraard dat de coronabeperkingen minder zouden zijn, zodat fysieke stages misschien weer op beperkte schaal mogelijk waren. Dat is deels ook gebeurd. Zo hadden veel bedrijven hun werkruimten intussen aangepast op de regels. Er leek ook een mix te ontstaan van werken op kantoor en thuis. Dat was een stap vooruit. En misschien wel een voorbode van de aanpak in de toekomst.

Anderzijds bleek ook dat begeleiden op afstand moeilijk was, naast de zorgen die bedrijven natuurlijk hadden om zich staande te houden. Hierdoor haakten ook van de ‘trouwe’ stagebedrijven er meerdere af uit voorzorg. Niet omdat ze geen hart voor het onderwijs hebben maar omdat ze het zelf lastig vinden om nu op een goede manier begeleiding te bieden.

Motivatieproblemen

Ook van stagiairs kregen we steeds meer seintjes dat het werken zonder studie- en stagecollega’s om je heen zwaar begon te worden. We merkten dat ook al in de sollicitatiefase. Studenten vinden het lastiger om de moed en motivatie te verzamelen om concrete stappen te zetten en zich te laten zien. Ze missen de energie van klasgenoten die actief aan het zoeken zijn en de succeservaringen van anderen die stages vinden, leuke gesprekken hebben gehad en contacten hebben gelegd. En van docenten die anders over de schouders kunnen meekijken en coachen.

Als je 18 bent is het daarnaast niet makkelijk om 8 uur per dag het doorzettingsvermogen op te brengen om geconcentreerd met je werk bezig te zijn. Niet iedere student heeft daarvoor thuis een ideale werkruimte en omstandigheden.

Een aanpak die werkt

Bij de start van de inmiddels derde stageperiode onder coronaregime afgelopen februari bleef de situatie min of meer ongewijzigd. Voor sommige gamedeveloper-stagiairs betekende dit dat zij een stageplek in algemenere developerswerkzaamheden moesten accepteren, wat niet helemaal aansluit bij hun wensen en voorkeuren. Op dit moment is een kleine groep gamedevelopers aan de slag met een vervangende opdracht op school. De groep mediadevelopers is in zijn geheel gestart op externe stageplekken.

Al is het op onderdelen niet ideaal, toch hebben we gezamenlijk een aanpak weten te vinden die werkt. Niet in de laatste plaats ook door de flexibele opstelling van veel stagebedrijven. Uiteindelijk zijn er door corona geen extra uitvallers in de stage geweest. En de vooruitzichten voor de periode na de zomer worden door de versoepelingen in de coronaregels veel positiever. We kijken ernaar uit!

Tekst: Ed Snel, stagedocent Mediadeveloper (Software developer) & Erwin Henraat, stagedocent Gamedeveloper (Software developer).