Zoeken

Studenten pitchen portfolio voor game-industrie

Studenten pitchen hun portfolio voor bedrijven uit de game-industrie

donderdag 22 november 2018

Op 23 november vonden de jaarlijkse portfoliopitches plaats waarmee derdejaars studenten van de opleidingen Game artist en Gamedeveloper zich voorbereiden op hun stage.
Pitchen voor een stageStudenten presenteren zichzelf aan game-, postproduction-, of VR of web-bedrijven. Ze krijgen na afloop commentaar op hun werk en presentatie. Met deze feedback kunnen ze vervolgens hun werk en/of hun presentatie verbeteren, zodat ze in februari de stageplek van hun dromen bemachtigen. De portfoliopitches zijn illustratief voor de manier waarop het Mediacollege Amsterdam in samenwerking met de branche studenten voorbereidt op hun toekomst in de media. 
Zeggen wat niet goed isEen van de bedrijven die de pitches van commentaar voorzag was Grendel Games uit Leeuwarden. Oprichter Tim Laning had de moeite genomen speciaal hiervoor de twee uur durende reis te ondernemen. Zijn commentaar was scherp, maar in de kern opbouwend. ‘Het heeft geen zin om tegen studenten te zeggen dat hun werk goed is, maar dat je helaas geen plek voor ze hebt. Je moet ze zeggen wat nog niet goed is, zodat ze dat kunnen verbeteren. En dan is er straks wél een stageplaats voor hen.’
Keuzes makenStudenten kregen van verschillende beoordelaars het advies om in hun pitches heel duidelijk te maken in welke richting zij zich willen ontwikkelen, en hier echt keuzes in te maken. Dat moet ook uit het portfolio blijken, en niet alleen uit de presentatie. Daarnaast gold voor iedereen: meer tussenshots tonen, zodat het proces goed te volgen is en heeeeeeel veel uren maken en vooral goed kijken naar de structuur van materialen in de werkelijkheid! Ondanks de kritiek waren de bedrijven lovend over het werk – zeker gezien de leeftijd van de studenten. Ook wordt het werk volgens hen ieder jaar beter.

Met het commentaar dat de studenten kregen zijn ze weer een stap dichterbij hun felbegeerde stage. Maar liefst 40 beoordelaars uit het bedrijfsleven werkten mee aan de portfoliopitches.