Zoeken

Werken bij Ma

Bij Ma komt mediatalent tot bloei. Zie jij het als expert of docent als een uitdaging om de ontwikkelingen op de voet te volgen en vanuit de laatste state-of-the-art technologie aan te sluiten in het onderwijs? Kijk dan of Ma bij jou past.

Versterk de kwaliteit van het onderwijs

Als inspirerende docent leid je gemotiveerde mbo-studenten of pittige vmbo-leerlingen op voor verschillende beroepen, zodat ze direct inzetbaar zijn binnen het bedrijfsleven of kunnen doorstromen naar een hbo- of mbo-opleiding. Je werkt samen met andere bevlogen, ondernemende professionals binnen 16 verschillende dynamische opleidingen in Amsterdam.

Je daagt jezelf voortdurend uit om je te blijven ontwikkelen binnen de samenwerkingsgerichte, professionele en informele cultuur van Ma. Vanuit jouw ambitie versterk jij samen met jouw collega’s de kwaliteit van het onderwijs. Door stimulerend en motiverend les te geven, materiaal te ontwikkelen en bij te dragen aan de innovatie binnen Ma.

Een Ma-docent werkt aan talent

In het mbo benaderen je als docent de cultuur van de branche in opdrachten en in de leeromgeving. Je stimuleert studenten hun talenten en ambities te verkennen en optimaal te ontwikkelen. Je volgt het ontwikkelingsproces van de student vanuit de begeleidingsrol van het team.

Als Ma-docent in het vmbo verzorg je lessen in alle leerjaren en je begeleidt groepen leerlingen, beoordeelt werkstukken en verslagen, en neemt toetsen af. Je bent zeer bedreven in klassenmanagement en differentiëert daarbij voortdurend tijdens het lesgeven aan gecombineerde groepen leerlingen vanuit de basisberoeps-, kaderberoeps- en de gemengde leerweg.

Als Ma-docent signaleer en analyseer je behoeften tot verbetering van het onderwijsprogramma. Je levert een bijdrage aan de verdere verbetering van de onderwijsprogramma’s. Ook werk je mee bij schoolevenementen en voorlichtingsactiviteiten.

Zelfportret Ma-medewerker

Jij bent ambitieus, Docent Ruimtelijk vormgever geeft uitleg aan student samenwerkingsgericht, flexibel en communicatief. Je neemt graag verantwoordelijkheid, streeft naar kwaliteit en resultaat. Je hecht voortdurend aan jouw verdere ontwikkeling en schenkt aandacht aan jouw vitaliteit.

Verder is het als docent een pré als je ervaring hebt in het motiveren van jongeren. Ook beschik je over een relevante tweede- of eerstegraads opleidingsachtergrond. Of je bent in het bezit van een relevant hbo-diploma en hebt de bereidheid om in 1,5 jaar een pedagogisch-didactisch getuigschrift te behalen via het Centrum voor Nascholing of een ander opleidingsinstituut.

En verder...

Introductie bij Ma

Al vanaf binnenkomst bij Ma wordt er veel aandacht geschonken aan jouw verdere ontwikkeling. Iedere nieuwe collega doorloopt een centraal introductieprogramma met als doel dat:

  1. je Ma beter leert kennen als organisatie en hierdoor makkelijker je weg vindt.
  2. jouw social media vaardigheden en kennis worden versterkt.
  3. je daarin laat zien welke ontwikkelingen je doormaakt.
  4. Ma feedback van jou ontvangt in relatie tot de ervaringen die je hebt opgedaan gedurende de eerste maanden om als organisatie daarvan te kunnen leren. 
  5. je samen met collega’s van elkaar leert door ervaringen uit te wisselen tijdens intervisiebijeenkomsten.

Blijf groeien door te blijven leren

Er wordt verwacht dat iedereen binnen Ma zich wil blijven ontwikkelen en we verwachten daarbij initiatief. Docenten werken voortdurend aan een verdere versterking van hun bekwaamheid en verbreding van hun inzet. Afhankelijk van de functie/rollen die zij vervullen, zijn er verschillende mogelijkheden (waarbij maatwerk en kwaliteit van de opleidingsaanbieder een belangrijk uitgangspunt vormen, evenals de toepasbaarheid in de functie) om je verder te ontwikkelen. Ontwikkeling is nodig om een adequate invulling te kunnen blijven geven aan hetgeen vanuit jouw functie wordt verwacht.

We hechten er binnen Ma aan dat jij en jouw leidinggevende tijdig met elkaar bespreken waar jullie opleidingsnoodzaak of behoeften zien om te blijven anticiperen op technologische en arbeidsmarktontwikkelingen. Je kunt met jouw leidinggevende bepalen welke vormen van formeel of informeel leren je daarbij kunnen ondersteunen. Bij formeel leren kun je denken aan bijvoorbeeld een opleiding, cursus, studiedag of een conferentie. Bij informeel leren aan overige activiteiten binnen of buiten de school of een professionele zelfstudie (inzet van 360 graden feedback of opstellen van POP met eigen ontwikkelpunten en doelen). En mocht je op een bepaald moment tegen de grenzen van je functie aanlopen, dan zijn er ook mogelijkheden om een loopbaantraject in te gaan.

Balans werk en priv├ę

Ma kent een betaalde ouderschapsverlofregeling. Daar kan je gebruik van maken in de eerste paar jaren na de geboorte van je kind. Als je kinderen hebt, hecht je er wellicht aan om vrij te zijn wanneer zij schoolvakanties hebben. Dat zal dan ook vaak mogelijk zijn, aangezien Ma als school ook schoolvakanties kent die vaak parallel lopen aan de schoolvakanties van andere scholen. Verder behoort parttime werken bij verschillende functies tot de mogelijkheden.

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden

Het salaris is conform de CAO MBO. Iedere functie is al gewaardeerd binnen een salarisschaal. In de vacaturetekst staat de schaal ook altijd benoemd. Meer informatie over de salarisschalen die van toepassing zijn in het mbo.

Daarnaast kent het Mediacollege Amsterdam een aantrekkelijke pensioenregeling bij het ABP en een eindejaarsuitkering van 8,33 % over het bruto jaarsalaris.

Je ontvangt ook een tegemoetkoming in de ziektekostenvergoeding van ten hoogste €27,99 bruto per maand. Indien gewenst kun je gebruik maken van een collectieve verzekering bij het VGZ of Zilveren Kruis. Daarnaast geldt er eventueel een aanvullende vergoeding voor ten hoogste €14,66 bruto per maand, indien de werknemer gebruikmaakt van een aanvullend ziektekostenverzekeringspakket zoals gesteld in artikel 7.2 van de CAO MBO.

Er gelden 30 vakantiedagen en alle feestdagen voor iedereen; daarnaast zijn er 30 vrije dagen die gelden voor docenten en die worden vastgesteld door de OR. De werktijden zijn voor de meeste medewerkers tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Een aantal ondersteunende diensten kent andere werktijden. Als ondersteunend personeel heb je o.a. de mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen, wanneer je kiest voor een 38-urige werkweek.

Nog vragen?

Heb je algemene vragen over solliciteren bij Ma, neem dan gerust contact op met de afdeling personeel & organisatie via personeelszaken@ma-web.nl.

In het practoraat Het Nieuwe Kijken experimenteren studenten en docenten met nieuwe technologie├źn zoals Virtual Reality. De kennis die we hiermee opdoen gebruiken we in vervolgprojecten.

Ruben Koops, docent Game artist