Zoeken

Het Mediacollege Amsterdam gaat voor duurzaam

Vandaag - op de Dag van de Duurzaamheid- is Ma partner geworden in de landelijke SDG Nederland Community.

vrijdag 9 oktober 2020

Vandaag - op de Dag van de Duurzaamheid- is het Mediacollege Amsterdam (Ma) partner geworden in de landelijke SDG Nederland Community. Door ondertekening van de visie en voorwaarden van SDG Nederland verbindt Ma zich aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
De SDG’sDe SDG’s, ook wel Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd, zijn 17 doelen die door de VN zijn vastgesteld en daarmee duurzame ontwikkeling concreet maken. Ma gebruikt vanaf dit schooljaar de doelen als uitgangspunt om een universele taal te spreken en duurzaamheid als containerbegrip te specificeren naar concretere doelen en subdoelen. Dit gebeurt onder begeleiding van een duurzaamheidscoach en samen met studenten en een stuurgroep. Onze bedrijfsvoering én ons onderwijs moeten structureel bijdragen aan het behalen van de VN-doelen in 2030.
Ma FrontrunnersBewustwording onder medewerkers en studenten is een van de eerste stappen. Om de school in beweging te krijgen is een team gevormd van 11 ‘frontrunners’. Dit zijn studenten uit verschillende opleidingen en jaren die het duurzame geweten van Ma gaan worden. Ze vormen een denktank en inspiratie voor de duurzaamheidscoach en de organisatie als geheel, maar gaan ook concreet aan de slag. De studenten hebben allemaal hun eigen diverse redenen om duurzaamheidsambassadeur te willen zijn en laten de komende weken en maanden van zich horen.
De eerste stappenNaast het aantrekken van een duurzaamheidscoach en de werving van frontrunners zijn er al meer stappen gezet. Sinds dit studiejaar heeft Ma een nieuwe onderwijsstructuur met het thema Innovatie en Duurzaamheid als vast onderdeel: 10 weken lang staan alle lessen van eerstejaars van alle opleidingen volledig in het teken van dit thema. Verder vindt op dit moment een nulmeting naar de stand van zaken rondom duurzaamheidsthema’s plaats en is al een uitvoerig CO2-reductieplan opgesteld.
ToekomstvisieMarilene Streefland, bestuursvoorzitter en ondertekenaar namens Ma: “De studenten van nu worden met de juiste kennis en tools de gamechangers van morgen. Duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel van de (ondernemers)wereld waar wij onze studenten op voorbereiden. Toekomstbestendigheid betekent wat ons betreft niet alleen de student bestendig maken voor de toekomst, maar ook die toekomst bestendig maken voor de professional in spe. Wij willen als Ma het goede voorbeeld geven door zelf verantwoord te ondernemen en duurzaamheid in onze bedrijfsvoering en onderwijsprocessen te verankeren. Dat doen wij aan de hand van de SDG’s.”

Meer weten over de SDG's? Bekijk deze website.