Zoeken

Wat is Ma?

Ma is een vakschool voor de media. Je hebt de keus uit 14 praktijkgerichte opleidingen waarmee je straks aan de slag kunt in de entertainmentwereld, de game-industrie, een ontwerpbureau, reclamebureau of bijvoorbeeld een bureau voor standbouw. Welke opleiding je ook kiest, je wordt opgeleid tot een professional in het vak van jouw keus.

Tijdens je opleiding doe je mee aan projecten, waarbij je samenwerkt met studenten van andere opleidingen. Professionals in de mediabranche moeten namelijk niet alleen goed zijn in hun eigen vak. Ze moeten ook kunnen samenwerken met mensen met een andere specialisatie.

Ruimte met schilderijen Factory De Factory

Onderwijs op verschillende niveaus

Mbo || Ma biedt 14 verschillende mbo-opleidingen. Zo vind je bij ons diverse opleidingen op het gebied van Film & Fotografie, Podiumtechniek & Tech, Mediaproductie, Creative designers en Producers & Redacteurs.

Je volgt theorie- en praktijklessen en trainingen om projecten tot een goed einde te brengen. Ook loop je stage bij bedrijven of werk je mee in een studentenleerbedrijf. De ervaring die je zo opdoet, helpt je om keuzes te maken voor het verdere verloop van je studie. Bovendien stemt Ma haar opleidingen voortdurend af op de eisen die in het werkveld gesteld worden. Hierdoor kun je er zeker van zijn dat je leert wat je toekomstige werkgever belangrijk vindt. Zo kun je een goede start maken in je eerste baan. Heb je een mbo-opleidingen op niveau 4 opleiding afgerond, dan is het in veel gevallen mogelijk om verder te studeren op het hbo.

Vmbo || Het creatieve vmbo van Ma - met basisberoeps, kaderberoeps en gemengde leerweg - is een kleine, veilige school. Hier kun je op een prettige manier goede schoolresultaten behalen en je maximaal ontwikkelen. Je leert er veel, maakt vrienden en ontwikkelt je creatief. Want naast de 'gewone' vakken staat ook het praktijkvak Media, Vormgeving & ICT (MVI) op het rooster. Hier leer je van alles over vormgeven, kunst, tekstopmaak, animaties en het bouwen van websites.

Gericht op de praktijk

De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Sommige beroepen verdwijnen; nieuwe beroepen ontstaan. Ma volgt de ontwikkelingen in de mediabranche en speelt daar op in. Met nieuwe opleidingen en aanpassingen van bestaande. De aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt staat beschreven in kwalificatiedossiers met diploma-eisen. Deze dossiers zijn competentiegericht. Dat betekent dat jij je kennis, vaardigheden en beroepshouding in de praktijk moet kunnen toepassen. Je leert dan ook niet alleen bepaalde technieken die belangrijk zijn voor het vak. Maar ook hoe je met klanten en collega’s omgaat en hoe je functioneert in onze maatschappij.

Onderwijsvisie

Ma geeft opleidingsteams alle ruimte om eigen keuzes te maken voor het concept, de planning en de uitvoering van het onderwijs. Op deze manier kan onderwijs ontstaan dat aansluit bij een specifiek deel van de mediabranche en de bijbehorende studenten. Van een filmacteur worden nu eenmaal andere competenties verwacht dan van een geluidstechnicus; datzelfde geldt voor een vormgever en een media- of gamedeveloper.

Welke keus een opleidingsteam ook maakt, het opleidingsprogramma is altijd gebaseerd op het kwalificatiedossier, de referentiekaders voor taal en rekenen en de richtlijnen voor loopbaan en burgerschap en stelt de student centraal. Daarnaast krijg je adequate begeleiding, zijn beoordelingscriteria en voortgangsbepalingen duidelijk en is er sprake van duidelijke en tijdige informatievoorziening.

Deel deze pagina: