Zoeken

Wat is MA?

MA is een vakschool voor de media. Je hebt de keus uit 14 praktijkgerichte opleidingen waarmee je straks aan de slag kunt in de entertainmentwereld, de game-industrie, een ontwerpbureau, reclamebureau of bijvoorbeeld een bureau voor standbouw. Welke opleiding je ook kiest, je wordt opgeleid tot een professional in het vak van jouw keus.

Tijdens je opleiding doe je mee aan projecten, waarbij je samenwerkt met studenten van andere opleidingen. Professionals in de mediabranche moeten namelijk niet alleen goed zijn in hun eigen vak. Ze moeten ook kunnen samenwerken met mensen met een andere specialisatie.

Ruimte met schilderijen Factory De Factory

Onderwijs op verschillende niveaus

Mbo || MA biedt 14 verschillende mbo-opleidingen. Zo vind je bij ons diverse opleidingen op het gebied van Film & Fotografie, Podiumtechniek & Tech, Mediaproductie, Creative Designers en Producers & Redacteurs.

Je volgt theorie- en praktijklessen en trainingen om projecten tot een goed einde te brengen. Ook loop je stage bij bedrijven of werk je mee in een studentenleerbedrijf. De ervaring die je zo opdoet, helpt je om keuzes te maken voor het verdere verloop van je studie. Bovendien stemt MA haar opleidingen voortdurend af op de eisen die in het werkveld gesteld worden. Hierdoor kun je er zeker van zijn dat je leert wat je toekomstige werkgever belangrijk vindt. Zo kun je een goede start maken in je eerste baan. Heb je een mbo-opleidingen op niveau 4 opleiding afgerond, dan is het in veel gevallen mogelijk om verder te studeren op het hbo.

Vmbo || Het creatieve vmbo van MA - met basisberoeps, kaderberoeps en gemengde leerweg - is een kleine, veilige school. Hier kun je op een prettige manier goede schoolresultaten behalen en je maximaal ontwikkelen. Je leert er veel, maakt vrienden en ontwikkelt je creatief. Want naast de 'gewone' vakken staat ook het praktijkvak Media, Vormgeving & ICT (MVI) op het rooster. Hier leer je van alles over vormgeven, kunst, tekstopmaak, animaties en het bouwen van websites.

Next Level Onderwijsvisie 2023-2027

Het Mediacollege Amsterdam werkt elke dag aan de kwaliteit van onderwijs. We hebben de taak jongeren en jongvolwassenen op te leiden voor de beroepspraktijk, de samenleving en voor het doorstromen naar vervolgonderwijs.

De MA Next Level Onderwijsvisie 2023-2027 geeft richting aan hoe we het onderwijs, de begeleiding en de leeromgeving vormgeven. De belangrijkste pijlers van de onderwijsvisie zijn:

1. Praktijkgericht en creatief vakonderwijs
2. Persoonsgericht en maatwerk onderwijs
3. Toekomstbestendig en innovatief onderwijs

Het onderwijs is verweven met de beroepspraktijk. Studenten werken aan beroepsopdrachten en hebben opdrachtgevers uit het werkveld zoals de media, creatieve en technische branche. Naast vakkennis en vaardigheden leren studenten samen te werken in multidisciplinaire teams.

Deel deze pagina: