Zoeken

Aanmelden vmbo

Fijn dat je kiest voor het vmbo van Ma! Allereerst is het belangrijk dat wie zich aanmeldt voor ons vmbo van creatieve vakken houdt. Zoals van tekenen, vormgeven, kunst en fotografie. Leerlingen worden hierop getest. Lees hier alles over het aanmelden.

Voor leerlingen die zich aanmelden voor leerjaar Bord aanmelden vmbo Mediacollege Amsterdam 1 geldt: 
Het vmbo van het Mediacollege Amsterdam is een vakschool voor Media, Vormgeving en ICT. Leerlingen die zich bij onze school aanmelden worden na aanmelding getest op creativiteit en affiniteit met media. De uitslag van de test bepaalt of een leerling toelaatbaar is.

Voor leerlingen van een Amsterdamse basisschool geldt de zogeheten kernprocedure. Dit houdt in dat ze een lijst met voorkeursscholen invullen en deze inleveren bij de school van de eerste keuze. Ouders/verzorgers maken gebruik van een aanmeldingsformulier waarop de naam van de leerling en het basisschooladvies staan.

Wie een advies heeft voor een vmbo kader- of theoretische leerweg, kan zich aanmelden. Met een basisberoepsadvies kan dat ook, maar de vervolgopleidingen binnen Ma zijn dan vrij beperkt. Meld je snel aan, want er is een beperkt aantal plaatsen. Voorgaande jaren hadden wij meer aanmeldingen dan plaatsen.

Toelatingstest
Wanneer je bij ons op school wilt komen, moet je kunnen laten zien dat je creatief talent hebt en dat je het leuk vindt om mediavakken te volgen. Daarom moet je een test doen om toegelaten te kunnen worden. Met de downloadknop hieronder kun je een pdf downloaden en bekijken uit welke onderdelen de toelatingstest bestaat.

Informatie aanmelden leerjaar 1

Hieronder vind je meer informatie over de procedure en het aanmelden voor leerjaar 1 van het vmbo voor schooljaar 2020-2021.

1. Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen zich bij ons t/m 14 februari 2020 aanmelden via deze website (via de juiste knop hieronder).

2. Leerlingen krijgen na aanmelding een bevestiging per mail en daarnaast per brief een brief voor de basisschool en een uitnodiging voor de toelatingstest toegestuurd.

3. De data voor de toelatingstesten zijn in week 5, week 6 en week 9 van 2020.

4. Uiterlijk woensdag 4 maart 2020 is bij alle aangemelde leerlingen de uitslag van de toelatingstest bekend.

5. Wanneer uit de toelatingstest blijkt dat een leerling geschikt is, dan kan hij/zij zich t/m vrijdag 13 maart 2020 officieel aanmelden door langs te komen om zijn/haar voorkeurslijst in te leveren.

6. Mocht er bij een leerweg loting en matching nodig zijn, dan vindt deze in week 14 (donderdag 2 april 2020) plaats.

7. Leerlingen met LWOO kunnen bij ons gewoon geplaatst worden. Bij geplaatste leerlingen zonder LWOO-advies nemen wij altijd een drempelonderzoek af. Het drempelonderzoek zal aan het einde van het schooljaar plaatsvinden. Mocht het drempelonderzoek reden geven tot verdere onderzoeken, dan nemen wij die ook af.

8. In het geval van leerlingen met LWOO nemen wij, indien nodig, contact op met de basisschool.

Informatie aanmelden leerjaar 2 of 3

1. Leerlingen van andere middelbare scholen kunnen zich bij ons tot 10 april 2020 aanmelden voor zij-instroom in leerjaar 2 of 3. Aanmelden kan op deze website (kies de juiste knop hieronder).

2. Leerlingen krijgen na aanmelding het inlichtingenformulier “school van herkomst” toegestuurd. Dit formulier moet uiterlijk 24 april 2020 bij ons binnen zijn.

3. Op basis van de dossiers wordt een eerste schifting gemaakt. Wij bieden alleen zij-instroom voor vmbo KB, vmbo GL/TL en hoger. Basisberoepsleerlingen komen niet in aanmerking voor zij-instroom.

4. Leerlingen die op basis van het dossier de eerste ronde doorkomen, krijgen een uitnodiging voor een intakegesprek. Deze gesprekken zullen medio mei 2020 gehouden worden.

5. Tijdens het gesprek is het noodzakelijk dat een leerling creatief werk kan laten zien.

6. Na een positief intakegesprek en bij voldoende plaats kan een leerling geplaatst worden. Deze uitslag wordt kort na de intakegesprekken bekend gemaakt.

7. Het vmbo van Ma heeft altijd zeer veel aanmeldingen voor zij-instroom en weinig plaatsen.

Vragen?

Voor algemene vragen kun je terecht bij Anneke Schoorl, via e-mail: aanmeldenvmbo@ma-web.nl of telefoon: 020 850 96 08.