Zoeken

Aanmelden vmbo

Fijn dat je kiest voor het vmbo van Ma! Allereerst is het belangrijk dat wie zich aanmeldt voor ons vmbo van creatieve vakken houdt. Zoals van tekenen, vormgeven, kunst en fotografie. Leerlingen worden hierop getest. Lees hier alles over het aanmelden.

Voor leerlingen die zich aanmelden voor leerjaar Bord aanmelden vmbo Mediacollege Amsterdam 1 geldt (info schooljaar 2017-2018): 
Het vmbo van het Mediacollege Amsterdam is een vakschool voor Media, Vormgeving en ICT. Leerlingen die zich bij onze school aanmelden dienen creatief talent en affiniteit met mediavakken te hebben. Leerlingen worden hier op getest. De uitslag van deze test in combinatie met het schooladvies bepaalt of een leerling plaatsbaar is. Om deze reden loopt onze school vooruit op het tijdpad van de Amsterdamse kernprocedure.

Leerlingen die wij niet kunnen plaatsen, kunnen zich dan nog bij een andere school aanmelden. Wanneer er voor een leerweg meer geschikte leerlingen zijn dan beschikbare plaatsen, doet onze school mee aan de centrale loting en matching.

Wie een advies heeft voor een vmbo kader- of theoretische leerweg kan zich aanmelden. Met een basisberoepsadvies kan dat ook, maar de vervolgopleidingen binnen Ma zijn dan vrij beperkt.

Toelatingstest
Wanneer je bij ons op school wilt komen, moet je kunnen laten zien dat je creatief talent hebt en dat je het leuk vindt om mediavakken te volgen. Daarom moet je een test doen om toegelaten te kunnen worden. Met de downloadknop hieronder kun je een pdf downloaden en bekijken uit welke onderdelen de toelatingstest bestaat.

Hoe meld je je aan?

Op 5 april is de centrale loting en matching procedure van de gemeente Amsterdam afgerond.

Update 7 sept. 2017: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de leerjaren 1, 2 en 3 van het vmbo voor schooljaar 2017-2018. Dit geldt alleen voor de kaderberoeps en gemengde leerweg. In de basisberoeps leerweg is géén plaats meer. 

Leerjaar 1: nog 3 plaatsen in totaal in de kaderberoeps (k)* en gemengde ((g)t) leerweg
Leerjaar 2nog 4 plaatsen in totaal in de kaderberoeps (k)* en gemengde ((g)t) leerweg
Leerjaar 3: nog 3 plaatsen in de kaderberoeps (k)* leerweg

*: leerlingen met een (oorspronkelijk) vmbo-b/k advies, waarvan duidelijk is dat zij op vmbo-k niveau kunnen functioneren, mogen zich ook aanmelden voor vmbo-k

Voor aanmelden, vragen of het maken van een afspraak, kun je contact opnemen met Dhr. Nass: p.nass@ma-web.nlOm toegelaten te worden tot het vmbo van Ma moet je een toelatingstest maken. Na je aanmelding maken wij zo snel mogelijk een afspraak met je om deze toelatingstest te maken. Deze test bepaalt, samen met je advies, of je plaatsbaar bent. Ook wanneer het vmbo van Ma niet je eerste keuze is, maar je ons wel op je keuzelijst wilt zetten, moet je deze toelatingstest doen en hier een afspraak voor maken.

Je krijgt altijd per email een bevestiging van je aanmelding. Heb je deze bevestiging niet ontvangen? Check dan eerst je spambox voordat je contact opneemt.

Aanmelden voor leerjaar 2 en 3

  1. Leerlingen van andere middelbare scholen konden zich bij ons tot 14 april 2017 aanmelden voor zij-instroom in leerjaar 2 of 3. 
  2. Leerlingen krijgen na aanmelding het inlichtingenformulier 'school van herkomst' toegestuurd. Dit formulier moet uiterlijk 21 april 2017 bij ons binnen zijn.
  3. Op basis van de dossiers wordt een eerste schifting gemaakt. Wij bieden alleen zij-instroom voor vmbo KB, vmbo GL/TL en hoger. Basisberoepsleerlingen komen niet in aanmerking voor zij-instroom.
  4. Leerlingen die op basis van het dossier de eerste ronde doorkomen krijgen een uitnodiging voor een intakegesprek. Deze gesprekken zullen medio mei 2017 gehouden worden.
  5. Tijdens het gesprek is het noodzakelijk dat een leerling creatief werk kan laten zien.
  6. Na een positief intakegesprek en bij voldoende plaats kan een leerling geplaatst worden. Deze uitslag wordt kort na de intakegesprekken bekend gemaakt.

Vragen?

Voor algemene vragen kun je terecht bij Anneke Schoorl, via e-mail: aanmeldenvmbo@ma-web.nl of telefoon: 020 850 96 08.