Zoeken

Aanmelden vmbo

Fijn dat je kiest voor het vmbo van Ma! Allereerst is het belangrijk dat wie zich aanmeldt voor ons vmbo van creatieve vakken houdt. Zoals van tekenen, vormgeven, kunst en fotografie. Leerlingen worden hierop getest. Lees hier alles over het aanmelden.

UPDATE 11 JUNI 2018

Er zijn nog enkele plekken vrij in leerjaar 2 van het vmbo. Wil je je aanmelden? Gebruik dan de link hieronder.

Voor vragen kun je terecht bij Anneke Schoorl, via e-mail: aanmeldenvmbo@ma-web.nl of telefoon: 020 850 96 08

Voor leerlingen die zich aanmelden voor leerjaar Bord aanmelden vmbo Mediacollege Amsterdam 1 geldt: 
Het vmbo van het Mediacollege Amsterdam is een vakschool voor Media, Vormgeving en ICT. Leerlingen die zich bij onze school aanmelden dienen creatief talent en affiniteit met mediavakken te hebben. Leerlingen worden hier op getest. De uitslag van deze test in combinatie met het schooladvies bepaalt of een leerling plaatsbaar is. Om deze reden loopt onze school vooruit op het tijdpad van de Amsterdamse kernprocedure.

Leerlingen die wij niet kunnen plaatsen, kunnen zich dan nog bij een andere school aanmelden. Wanneer er voor een leerweg meer geschikte leerlingen zijn dan beschikbare plaatsen, doet onze school mee aan de centrale loting en matching.

Wie een advies heeft voor een vmbo kader- of theoretische leerweg kan zich aanmelden. Met een basisberoepsadvies kan dat ook, maar de vervolgopleidingen binnen Ma zijn dan vrij beperkt.

Toelatingstest
Wanneer je bij ons op school wilt komen, moet je kunnen laten zien dat je creatief talent hebt en dat je het leuk vindt om mediavakken te volgen. Daarom moet je een test doen om toegelaten te kunnen worden. Met de downloadknop hieronder kun je een pdf downloaden en bekijken uit welke onderdelen de toelatingstest bestaat.

Hoe meld je je aan voor leerjaar 1?

 1. Je kunt je NIET meer aanmelden voor leerjaar 1 van het vmbo. De aanmeldprocedure is inmiddels afgerond.
 2. Leerlingen krijgen na aanmelding een bevestiging per mail en daarnaast per brief een brief voor de basisschool en een uitnodiging voor de toelatingstest toegestuurd.
 3. De toelatingstesten zijn in week 5, week 6, week 7 en week 10.
 4. Uiterlijk woensdag 7 maart 2018 is bij alle aangemelde leerlingen de uitslag van de toelatingstest bekend.
 5. Wanneer uit de toelatingstest blijkt dat een leerling geschikt is, dan kan hij/zij zich t/m vrijdag 16 maart 2018 officieel aanmelden door langskomen om zijn/haar voorkeurslijst in te leveren.
 6. Mocht er bij een leerweg matching nodig zijn, dan vindt deze in week 14 plaats.
 7. Bij leerlingen met een indicatie voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) kijken we welke begeleiding nodig is en of wij die kunnen bieden. Bij twijfel kan een intakegesprek onderdeel uitmaken van de toelatingsprocedure. Bij alle leerlingen zonder LWOO die zich aanmelden nemen wij een drempelonderzoek af om leerachterstanden te bepalen.

  Je krijgt altijd per email een bevestiging van je aanmelding. Heb je deze bevestiging niet ontvangen? Check dan eerst je spambox voordat je contact opneemt.

Aanmelden voor leerjaar 2 en 3

 1. Leerlingen van andere middelbare scholen kunnen zich niet meer bij ons aanmelden voor zij-instroom in leerjaar 2 of 3. De aanmeldprocedure is inmiddels afgerond. 
 2. Leerlingen krijgen na aanmelding het inlichtingenformulier “school van herkomst” toegestuurd. Dit formulier moet uiterlijk 27 april 2018 bij ons binnen zijn.
 3. Op basis van de dossiers wordt een eerste schifting gemaakt. Wij bieden alleen zijinstroom voor vmbo KB, vmbo GL/TL en hoger. Basisberoepsleerlingen komen niet in aanmerking voor zij-instroom.
 4. Leerlingen die op basis van het dossier de eerste ronde doorkomen, krijgen een uitnodiging voor een intakegesprek. Deze gesprekken zullen medio mei 2018 gehouden worden.
 5. Tijdens het gesprek is het noodzakelijk dat een leerling creatief werk kan laten zien.
 6. Na een positief intakegesprek en bij voldoende plaats kan een leerling geplaatst worden. Deze uitslag wordt kort na de intakegesprekken bekend gemaakt.
 7. Het vmbo van Ma heeft altijd zeer veel aanmeldingen voor zij-instroom en weinig plaatsen.

Vragen?

Voor algemene vragen kun je terecht bij Anneke Schoorl, via e-mail: aanmeldenvmbo@ma-web.nl of telefoon: 020 850 96 08.