Zoeken

Aanmelden vmbo

Fijn dat je kiest voor het vmbo van Ma! Allereerst is het belangrijk dat wie zich aanmeldt voor ons vmbo van creatieve vakken houdt. Zoals van tekenen, vormgeven, kunst en fotografie. Leerlingen worden hierop getest. Lees hier alles over het aanmelden.

Informatie aanmelden leerjaar 1

Het vmbo van Bord aanmelden vmbo Mediacollege Amsterdam het Mediacollege Amsterdam is een vakschool voor Media, Vormgeving en ICT. Meld je je bij ons aan, dan kijken we na aanmelding tijdens een kennismakingsdag of er een match is tussen jou en onze school.. 

Voor leerlingen van een Amsterdamse basisschool geldt de zogeheten kernprocedure. Dit houdt in dat je een lijst met voorkeursscholen invult en deze inlevert bij de school van je eerste keuze. Jouw ouders/verzorgers maken gebruik van een aanmeldingsformulier waarop jouw naam en het basisschooladvies staan.

Wie een advies heeft voor een vmbo kader- of theoretische leerweg, kan zich aanmelden. Met een basisberoepsadvies kan dat ook, maar de vervolgopleidingen binnen Ma zijn dan vrij beperkt. Meld je snel aan, want er is een beperkt aantal plaatsen. Voorgaande jaren hadden wij meer aanmeldingen dan plaatsen.

Aanmelden leerjaar 1

Wil je je aanmelden voor leerjaar 1 van het vmbo voor schooljaar 2020-2021? Dat kan! Er zijn nog enkele plekken vrij voor leerlingen met een vmbo-k of vmbo-t advies. Stuur een mail naar Monique Burger: m.burger@ma-web.nl.

In deze mail schrijf je dat je je graag aan wilt melden voor leerjaar 1 van ons vmbo én of je vmbo-k of vmbo-t advies hebt. Je krijgt dan een mail terug waarin je meer informatie ontvangt over het vervolg van het aanmeldproces. Vanwege de coronacrisis zal dit namelijk in aangepaste vorm verlopen. 

Informatie aanmelden leerjaar 2 of 3

1. Je kunt je niet meer aanmelden voor leerjaar 2 of 3. 

2. Leerlingen krijgen na aanmelding het inlichtingenformulier “school van herkomst” toegestuurd. Dit formulier moet uiterlijk 24 april 2020 bij ons binnen zijn.

3. Op basis van de dossiers wordt een eerste schifting gemaakt. Wij bieden alleen zij-instroom voor vmbo KB, vmbo GL/TL en hoger. Basisberoepsleerlingen komen niet in aanmerking voor zij-instroom.

4. Leerlingen die op basis van het dossier de eerste ronde doorkomen, krijgen een uitnodiging voor een intakegesprek. Deze gesprekken zullen medio mei 2020 gehouden worden.

5. Tijdens het gesprek is het noodzakelijk dat een leerling creatief werk kan laten zien.

6. Na een positief intakegesprek en bij voldoende plaats kan een leerling geplaatst worden. Deze uitslag wordt kort na de intakegesprekken bekend gemaakt.

7. Het vmbo van Ma heeft altijd zeer veel aanmeldingen voor zij-instroom en weinig plaatsen.

Vragen?

Voor algemene vragen kun je terecht bij Anneke Schoorl, via e-mail: aanmeldenvmbo@ma-web.nl of telefoon: 020 850 96 08.