Zoeken

Aanmelden vmbo

Fijn dat je kiest voor het vmbo van Ma! Allereerst is het belangrijk dat wie zich aanmeldt voor ons vmbo van creatieve vakken houdt. Zoals van tekenen, vormgeven, kunst en fotografie. Leerlingen worden hierop getest. Lees hier alles over het aanmelden.

Informatie aanmelden leerjaar 1

Het vmbo van het Mediacollege Bord aanmelden vmbo Mediacollege Amsterdam Amsterdam is een vakschool voor Media, Vormgeving en ICT. Meld je je bij ons aan, dan kijken we na aanmelding tijdens een kennismakingsdag of er een match is tussen jou en onze school. Bekijk hier de uitgebreide informatie over ons vmbo. Daar vind je ook info over onze online open dagen (Digital Talks). 
Woensdag 17 februari is de tweede online voorlichtingsdag. Hiervoor kun je je binnenkort registreren.

Voor leerlingen van een Amsterdamse basisschool geldt de zogeheten kernprocedure. Dit houdt in dat je een lijst met voorkeursscholen invult en deze inlevert bij de school van je eerste keuze. Jouw ouders/verzorgers maken gebruik van een aanmeldingsformulier waarop jouw naam en het basisschooladvies staan. Kijk voor meer informatie op www.voschoolkeuze020.nl.

Wie een advies heeft voor een vmbo kader- of theoretische leerweg, kan zich aanmelden. Met een basisberoepsadvies kan dat ook, maar de vervolgopleidingen binnen Ma zijn dan vrij beperkt. Meld je snel aan, want er is een beperkt aantal plaatsen. Voorgaande jaren hadden wij meer aanmeldingen dan plaatsen.

Procedure aanmelden leerjaar 1 schooljaar 2021-2022

1. Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen zich bij ons tot 18 maart 2021 aanmelden via deze website.

2. Leerlingen krijgen na aanmelding een bevestiging per mail met informatie over de aanmeldprocedure en de kennismakingsdag* toegestuurd.

3. De data voor de online kennismakingsdagen zijn woensdag 3 en woensdag 10 februari 2021.

4. De data voor de online voorlichtingsdagen (Digital Talks) zijn woensdag 27 januari en woensdag 17 februari. Bekijk deze uitzendingen om goed te weten wat je kunt verwachten.

5. Leerlingen kunnen zich t/m vrijdag 19 maart 2021 officieel aanmelden door langs te komen om zijn/haar voorkeurslijst in te leveren.

6. Mocht er bij een leerweg loting en matching nodig zijn, dan vindt deze in week 14 (donderdag 8 april 2021) plaats.

7. Leerlingen met LWOO kunnen bij ons gewoon geplaatst worden. Bij geplaatste leerlingen zonder LWOO-advies nemen wij altijd een drempelonderzoek af. Het drempelonderzoek zal aan het einde van het schooljaar plaatsvinden. Mocht het drempelonderzoek reden geven tot verdere onderzoeken, dan nemen wij die ook af.

8. In het geval van leerlingen met LWOO nemen wij, indien nodig, contact op met de basisschool.

*Omdat we een vakschool zijn is het normaal gesproken verplicht om eerst aan de kennismakingsdagen deel te nemen voor je je kunt aanmelden bij ons op school. Dit jaar maken we een uitzondering i.v.m. de coronamaatregelen en mogen alle leerlingen zich aanmelden.

Informatie en procedure aanmelden leerjaar 2 of 3

1. Leerlingen van andere middelbare scholen kunnen zich bij ons t/m vrijdag 9 april 2021 aanmelden voor zij-instroom in leerjaar 2 of 3. Aanmelden kan via deze website.

2. Leerlingen krijgen na aanmelding het inlichtingenformulier "school van herkomst” toegestuurd. Dit formulier moet uiterlijk 23 april 2021 bij ons binnen zijn.

3. Op basis van de dossiers wordt een eerste schifting gemaakt. Wij bieden alleen zij-instroom voor vmbo KB, vmbo GL/TL en hoger. Basisberoepsleerlingen komen niet in aanmerking voor zij-instroom.

4. Leerlingen die op basis van het dossier de eerste ronde doorkomen, krijgen een uitnodiging voor een intakegesprek. Deze gesprekken zullen medio mei 2021 gehouden worden.

5. Tijdens het gesprek is het noodzakelijk dat een leerling creatief werk kan laten zien.

6. Na een positief intakegesprek en bij voldoende plaats kan een leerling geplaatst worden. Deze uitslag wordt kort na de intakegesprekken bekend gemaakt.

7. Het vmbo van Ma heeft altijd zeer veel aanmeldingen voor zij-instroom en weinig plaatsen.

Vragen?

Voor algemene vragen kun je terecht bij Anneke Schoorl, via e-mail: aanmeldenvmbo@ma-web.nl of telefoon: 020 850 96 08.