Zoeken

Aanmelden vmbo

Fijn dat je kiest voor het vmbo van Ma! Allereerst is het belangrijk dat wie zich aanmeldt voor ons vmbo van creatieve vakken houdt. Zoals van tekenen, vormgeven, kunst en fotografie. Leerlingen worden hierop getest. Lees hier alles over het aanmelden.

Informatie aanmelden leerjaar 1

Het vmbo van het Mediacollege Bord aanmelden vmbo Mediacollege Amsterdam Amsterdam is een vakschool voor Media, Vormgeving en ICT (MVI). Meld je je bij ons aan, dan kijken we na aanmelding tijdens een kennismakingsdag of er een match is tussen jou en onze school. Bekijk hier de uitgebreide informatie over ons vmbo. Daar vind je ook onze Digital Talks die je alvast een kijkje geven bij ons op school. 

Voor leerlingen van een Amsterdamse basisschool geldt dat ouders/verzorgers de leerling digitaal aanmelden via het ELK van de gemeente Amsterdam. Hiervoor ontvangen ouders/verzorgers een mail met een link. Daarmee kunt u inloggen en digitaal uw kind aanmelden. Kijk voor meer informatie op schoolkeuze020.nl. Zie ook de procedure voor leerjaar 1 hieronder.

Wie een advies heeft voor een vmbo kader- of theoretische leerweg, kan zich aanmelden. Met een basisberoepsadvies kan dat ook, maar de vervolgopleidingen binnen Ma zijn dan vrij beperkt. Meld je snel aan, want er is een beperkt aantal plaatsen. Voorgaande jaren hadden wij meer aanmeldingen dan plaatsen.

Procedure aanmelden leerjaar 1 | schooljaar 2024-2025

Aanmelden voor leerjaar 1 voor schooljaar 2024-2025 is niet meer mogelijk.

1. Leerlingen uit het basisonderwijs konden zich t/m 17 maart 2024 via deze website bij ons aanmelden voor een kennismakingsdag.

2. Na aanmelding hebt u een bevestiging ontvangen met nadere informatie voor de basisschool en een uitnodiging voor één van de kennismakingsdagen. Leerlingen worden inhoudelijk niet beoordeeld maar deelname aan een kennismakingsdag is verplicht om definitief aan te kunnen melden via het ELK van de gemeente Amsterdam. Mediacollege Amsterdam komt niet standaard voor op de keuzelijst in het ELK.

3. De kennismakingsdagen waren in januari, februari en maart 2024.

4. Wanneer een leerling heeft deelgenomen aan een kennismakingsdag, kon de leerling zich van woensdag 20 maart t/m zondag 31 maart 2024 definitief digitaal aanmelden via het ELK van de gemeente Amsterdam. U hebt uiterlijk dinsdag 19 maart 2024 een e-mail ontvangen met inloggegevens voor het ELK.

5. De loting en matching vonden plaats in week 16. Op woensdag 17 april 2024 is de uitkomst bekendgemaakt en zijn de welkomstbrieven verstuurd.

6. Bij het controleren van de onderwijskundige rapporten van aangemelde leerlingen nemen wij, indien nodig, contact op met de basisschool.

Procedure aanmelden leerjaar 2 of 3 | Schooljaar 2024-2025

Aanmelden voor leerjaren 2 en 3 voor schooljaar 2024-2025 is niet meer mogelijk.

1. Leerlingen van andere middelbare scholen konden zich bij ons tot 19 april 2024 aanmelden voor zij-instroom in leerjaar 2 of 3. 

2. Leerlingen krijgen na aanmelding het inlichtingenformulier 'School van herkomst' toegestuurd. Dit formulier moest uiterlijk 26 april 2024 bij ons binnen zijn.

3. Op basis van de dossiers wordt een eerste schifting gemaakt. Wij bieden alleen zij-instroom voor vmbo KB, vmbo GL/TL en hoger. Basisberoepsleerlingen komen niet in aanmerking voor zij-instroom.

4. Leerlingen die op basis van hun dossier de eerste ronde doorkomen, krijgen een uitnodiging voor een intakegesprek. Deze gesprekken zijn eind mei 2024 gehouden.

5. Tijdens het gesprek is het noodzakelijk dat een leerling creatief werk kan laten zien.

6. Na een positief intakegesprek en bij voldoende plaats kan een leerling geplaatst worden. Deze uitslag wordt kort na de intakegesprekken bekend gemaakt.

7. Het vmbo van MA heeft altijd zeer veel aanmeldingen voor zij-instroom en weinig plaatsen.

Vragen?

Voor algemene vragen kun je terecht bij Anneke Schoorl, via e-mail: aanmeldenvmbo@ma-web.nl of telefoon: 020 850 96 08.

Deel deze pagina: