Zoeken

Internationalisering

Bij Mediacollege Amsterdam staat internationalisering centraal. We bereiden studenten voor op de moderne media-industrie door te focussen op internationale ervaring. We erkennen de cruciale rol van wereldwijde trends en stimuleren cultureel bewustzijn en taalvaardigheid. Ontdek hoe ons programma studenten klaarstoomt voor een dynamische en competitieve wereldmarkt.

Internationale projecten

Bij Mediacollege Amsterdam organiseren we activiteiten om de internationale competenties van studenten te ontwikkelen. Naast de implementatie in de organisatie, zijn er ook andere aspecten van internationalisering binnen ons onderwijs geïntegreerd.

• Studiereis
Diverse opleidingen organiseren studiereizen voor groepen studenten naar diverse bestemmingen. Zo bezoekt de opleiding Audiovisueel Berlijn en vanuit opleidingen worden grote vakbeurzen bezocht. Zowel docenten als studenten ontvangen deze korte buitenlandse ervaringen positief.

• Docenten
De eerste groepen docenten reizen dankzij de Erasmusbeurs naar het buitenland, waar ze andere scholen bezoeken, ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen. Ze leggen ook contacten voor langdurige samenwerkingen, bijvoorbeeld in Spanje en Servië. Docenten ervaren deze reizen als zeer positief en nuttig. MA ontvangt ook andere scholen. Voor docenten is het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en verdiepen, en de samenwerking met buitenlandse scholen biedt ook mogelijkheden voor studenten om samen te werken aan opdrachten en (gast)lessen te volgen. We zijn bezig met het zetten van de eerste stappen hiervoor.

• CJP-cultuurkaart
Elke student (en docent) krijgt een CJP-cultuurkaart die ook in het buitenland te gebruiken is. Binnen MA stimuleren we het gebruik van deze kaart voor (inter)culturele activiteiten in het buitenland.

• Samenwerking
MA heeft verkennende gesprekken gevoerd met LABA, een kunstschool in Valencia, Spanje. Docenten van MA hebben LABA bezocht in juni 2023 en een delegatie van LABA heeft onze school bezocht. De volgende stappen zijn om de samenwerking verder vorm te geven.

Stage

Tijdens de opleiding hebben studenten de mogelijkheid om een deel van hun stage in het buitenland door te brengen. Na een periode van beperkingen vanwege Covid, neemt het aantal studenten dat interesse toont toe en kiezen steeds meer studenten voor stages buiten Europa, bijvoorbeeld in Zuid-Korea, Bali en Curaçao.

Stage in het buitenland

ErasmusplusbeursMediacollege Amsterdam heeft sinds 2022 weer een Erasmusplusbeurs gekregen, waarmee studenten een stageperiode in het buitenland kunnen doorbrengen. Deze stage duurt gemiddeld vijf maanden. Inmiddels zijn 21 studenten met deze beurs vertrokken of vertrekken binnenkort naar een stageplek in Europa. Samen met de studenten die zonder beurs naar het buitenland gaan, vormen zij ongeveer 1% van onze populatie, een bescheiden maar groeiend percentage. Voor 2023 heeft MA opnieuw 30 beurzen toegewezen gekregen. Vanaf januari 2024 zullen nieuwe groepen studenten en docenten een buitenlandse ervaring opdoen en hun competenties ontwikkelen.
VSB-fondsNaast de Erasmusplusbeurs heeft Mediacollege Amsterdam ook een overeenkomst gesloten met het VSB-fonds. Studenten kunnen hier vanaf 2024 voor in aanmerking komen. Deze beurs is niet alleen gericht op stages, maar kan ook gebruikt worden voor vrijwilligerswerk, het volgen van een studie of training. De beurs is wereldwijd inzetbaar en beperkt zich dus niet tot Europa, zoals bij de Erasmusbeurs het geval is.

Deel deze pagina: