Zoeken

vmbo Media, Vormgeving & ICT

Op het vmbo van Mediacollege Amsterdam (MA) leer je de gewone middelbare schoolvakken, zoals wiskunde en Nederlands. Toch zijn we een bijzondere school. Wij zijn namelijk de enige vakschool in Amsterdam waar het praktijkvak Media, Vormgeving & ICT (MVI) gegeven wordt. Bij MVI staan vormgeven, kunst, tekstopmaak, animatie en het bouwen van websites centraal. Wie naar MA gaat, gaat dus naar een creatief vmbo.

De opleiding

Toelatingseis:
Creatieve aanleg
Leerjaren:
4
Leerweg:
Basisberoeps, kaderberoeps, gemengd
Niveau:
Vmbo
Kwalificatiedossier:
N.v.t.

Iets voor jou?

Als je naar het vmbo van MA gaat, ga je niet alleen aan het werk met de ‘gewone’ schoolvakken zoals wiskunde en Nederlands. Je leert bijvoorbeeld ook iets van film en animatie, ICT, het ontwerpen van websites en apps, 2D en 3D ontwerpen en drukwerk. Ons vmbo is een kleine en gezellige school. Je zult hier snel nieuwe vrienden ontmoeten. Je krijgt hier de kans om jezelf te vormen. Je doet veel kennis op en kunt op veel manieren creatief zijn. Na het vmbo heb je volop mogelijkheden om door te leren op het mbo van MA.

Open Dagen vmbo

De data van de Open Dagen voor toekomstige vmbo-leerlingen maken we zo spoedig mogelijk bekend.

Let op: ook ons mbo heeft Open Dagen. Dit is wel op een andere locatie. De Open Dagen voor groep 8 leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) zijn op de Dintelstraat 15 in de Rivierenbuurt.

Digital Talks | online voorlichting

Digital Talks is een concept van Mediacollege Amsterdam waarbij we live uitzenden op YouTube. Tijdens de uitzending vertellen leerlingen en docenten over de lessen en de sfeer op school. De uitzendingen kun je hieronder terugkijken.

Digital Talks #3: de vakken

Digital Talks #2: creatief vmbo

Het vmbo Media, Vormgeving & ICT in beeld
02:08

Leerwegen

Het vmbo duurt vier jaar. De eerste twee leerjaren vormen de onderbouw, de laatste twee de bovenbouw. Er worden drie leerwegen aangeboden: basisberoeps (bb), kaderberoeps (kb) en gemengde leerweg (gl).

Meer over de leerwegen

Wie praktisch is ingesteld volgt de basisberoepsgerichte leerweg. Hiermee kun je na het behalen van je diploma doorstromen naar niveau 2-opleidingen van het mbo. Binnen MA is dit de opleiding Medewerker creatieve productie. Dit is een tweejarige praktische opleiding op het gebied van mediamaken/DTP, sign en productpresentatie.

Als je theorie en praktijk wilt combineren, volg je de kaderberoepsgerichte leerweg. Hiermee kun je doorstromen naar niveau 3 of 4 van het mbo, de vakopleidingen of de middenkaderopleidingen. Binnen MA zijn dit Mediavormgever, E-commerce designer, Ruimtelijk vormgever, Audiovisueel, Photographic designer, Podium- en evenemententechnicus, Filmacteur, Game artist, Software developer, Mediaproducer, Mediaredactiemedewerker, Allround mediamaker en Signspecialist.

Als je van leren houdt en theorie en praktijk wilt combineren, dan kun je de gemengde leerweg volgen. Hiermee krijg je toegang tot alle mbo-opleidingen op niveau 4 in de sectoren handel, economie en techniek en alle eerder genoemde opleidingen. In de gemengde leerweg hebben alle theorievakken hetzelfde niveau als bij de theoretische leerweg.

Wat leer je? 

De vakken op onze school zijn ingedeeld in verschillende domeinen. Een domein bestaat uit een aantal vakken die bij elkaar passen. Zo bestaat het taaldomein uit de vakken Nederlands, Engels en Spaans. 

Meer over de leerdomeinen

Bij Media, Vormgeving & ICT (MVI) in de onderbouw kun je al je creativiteit kwijt. Je leert bijvoorbeeld boekbinden, fotolijstjes maken, tekenen, stof bedrukken, fotograferen, tekenfilms en animaties maken, strips tekenen en nog veel meer. Ook leer je algemene computervaardigheden zoals typen, Microsoft Word en PowerPoint. Bovendien leer je wat ontwerpen is en hoe je iets met je handen maakt. MVI in de bovenbouw heeft een grote werkruimte met computers, geluid & licht, videocamera's, tekenmateriaal en drukpersen. Ook hier ben je bezig met ontwerpen, zoals een poster of een website, maar ook met drukwerk, het bedienen van licht en instellen van geluid en het maken van video's. MVI bestaat uit vier verschillende vakgebieden (profielmodules). Dit zijn audiovisuele vormgeving, 2D en 3D vormgeving, ICT en interactief vormgeven. 

In het taaldomein worden de lessen Nederlands, Engels en Spaans gegeven. Bij Nederlands besteden we veel aandacht aan begrijpend lezen en aan de Nederlandse literatuur. Bij Engels besteden we veel aandacht aan luistervaardigheid.

In het Exactdomein worden Rekenen, Wiskunde en NASK gegeven. Wiskunde lijkt een klein beetje op het rekenen op de basisschool, maar dan veel uitgebreider. Het is vaak heel belangrijk voor je vervolgopleiding en helpt je bij NASK. NASK is een combinatie van Natuurkunde en Scheikunde. Bij Natuurkunde leer je over onderwerpen als elektriciteit, licht en geluid. Bij Scheikunde leer je hoe je nieuwe stoffen kunt maken. Om al deze onderwerpen te snappen doen we iets heel leuks: proefjes!

Het domein Mens & Maatschappij (M&M) is een combinatie van Aardrijkskunde, Geschiedenis, Verzorging, Maatschappijleer, Filosofie en Economie. Hier leer je van alles over onze samenleving en hoe deze ontstaan is. De lessen M&M zijn vaak echte 'doe-lessen'. Wij vinden dat je meer leert door te doen.

Natuurlijk krijg je ook gym, want wij vinden het belangrijk dat je naast alle andere lessen ook sportief bezig bent en je lekker uit kunt uitleven.

Begeleiding, kwaliteit en de rol van ouders

Bij MA willen we jou graag zoveel mogelijk leren. Daarom besteden we ook veel aandacht aan begeleiding. Dagelijks zie je je mentor, dus als er problemen zijn, kunnen die snel besproken en opgelost worden. Maar ook als je hulp nodig hebt bij dyslexie of andere problemen staan we voor je klaar.

MA vindt het belangrijk dat de schoolinformatie en de resultaten openbaar zijn en doet daarom mee aan Vensters Voortgezet Onderwijs. Doel hiervan is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en ouders de mogelijkheid te bieden schoolresultaten met elkaar te vergelijken. Via Scholenopdekaart.nl is deze informatie toegankelijk.

We willen graag dat je ouders met ons meedenken en adviseren. Daarom is er een Oudercommissie, die de belangen van de ouders en hun kinderen binnen het vmbo behartigt.  

Lees meer over begeleiding, kwaliteit en de rol van ouders hieronder.

Begeleiding

Dagelijks werken we er hard aan om je goed te begeleiden en jou zoveel mogelijk te leren. We willen graag dat iedereen alle lessen volgt, daarom gaan we elke les na of er iemand mist. Als een leerling zonder bericht afwezig is, bellen we meteen naar huis om te vragen wat er aan de hand is. Op onze school wordt daardoor weinig gespijbeld.

Er vallen weinig lessen uit. Als een leraar ziek is, wordt de les door een andere leraar overgenomen. Je wordt goed begeleid. Dagelijks zie je je mentor, dus als er problemen zijn, kunnen die snel besproken en opgelost worden. Ook besteden we veel aandacht aan Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB).  

Het vmbo van het Mediacollege Amsterdam maakt deel uit van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. De scholen van het Samenwerkingsverband hebben samen afgesproken welke ondersteuning iedere school in elk geval moet bieden. Dat noemen we de Amsterdamse basisondersteuning. Denk hierbij aan onderwerpen als dyslexie, concentratieproblemen, leerachterstanden, ziektes en middelengebruik, maar ook voor zaken zoals de competenties van docenten en het contact met ouders zijn afspraken gemaakt in de basisondersteuning.

In het Overzicht ondersteuning Mediacollege Amsterdam vmbo staat beknopt uitgelegd welke ondersteuning de school concreet biedt aan leerlingen, en hoe we dit doen. Het document is bedoeld voor ouders, leerlingen en interne begeleiders.

Wil je uitgebreider lezen welke basis- en extra ondersteuning MA biedt? Bekijk dan het Schoolondersteuningsprofiel.

Kwaliteit

Het vmbo van MA doet mee aan Vensters Voortgezet Onderwijs. 

Doel van het project is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en ouders de mogelijkheid te bieden schoolresultaten met elkaar te vergelijken. Deelnemende scholen kunnen zich op deze manier verantwoorden naar zowel de inspectie als naar ouders, basisscholen en gemeente. Het is de bedoeling dat alle scholen hun gegevens openbaar beschikbaar hebben.

Klik hier voor de gegevens.

De rol van ouders

De Oudercommissie (OC) behartigt de belangen van de ouders en hun kinderen binnen het vmbo op het Mediacollege Amsterdam. De OC vertegenwoordigt de ouders in gesprekken met de schoolleiding. Zij adviseert de schoolleiding over zaken die de ouders bezighouden, zowel in positieve als in negatieve zin. Er wordt gezocht naar oplossingen voor knelpunten en er worden verbeterpunten bedacht en besproken. De OC bevordert contacten tussen ouders onderling en tussen ouders en school.

De OC spreekt zes keer per jaar met de schoolleiding. Zij doet voorstellen voor verbetering van leer- en leefklimaat. Ook geeft zij de schoolleiding feedback op de ontwikkelingen die door school zijn ingezet m.n. hoe deze bij de leerling en zijn/haar thuisbasis uitpakken. De commissie functioneert als (kritisch) klankbord en kan de directie gevraagd en ongevraagd van ideeën of suggesties voorzien. De commissie heeft geen officiële zeggenschap, maar wel invloed.

Heeft u als ouder vragen over schoolzaken die ouders aangaan, wilt u meewerken aan lopende projecten, heeft u suggesties voor nieuwe activiteiten of wilt u meer informatie over de Oudercommissie? Neemt u dan contact op door een mailtje te sturen naar: oudercommissieVMBO@ma-web.nl. Uw mail zal gelezen en beantwoord worden door een lid van de Oudercommissie.

Wat hierna?

Doorleren

Wil je na het vmbo doorleren in een creatieve opleiding? We bieden je volop mogelijkheden hiervoor, dus er is altijd wel een opleiding die aansluit bij je talent en diploma.

Heb je de basisberoepsgerichte leerweg gedaan? Dan kun je na het behalen van je diploma doorstromen naar niveau 2-opleidingen van het mbo. Binnen MA is dit de opleiding Medewerker creatieve productie. Dit is een tweejarige praktische opleiding op het gebied van mediamaken/DTP, sign en productpresentatie.

Na je diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg kun je doorstromen naar niveau 3 of 4 van het mbo, de vakopleidingen of de middenkaderopleidingen. Binnen MA zijn dit E-commerce designer, Mediavormgever, Ruimtelijk vormgever, Audiovisueel, Photographic designer, Podium- en evenemententechnicus, Filmacteur, Game artist, Software developer, Mediaproducer, Mediaredactiemedewerker, Allround mediamaker en Signspecialist.

Met je diploma van de gemengde leerweg op zak, heb je toegang tot alle mbo-opleidingen op niveau 4 in de sectoren handel, economie en techniek en alle eerder genoemde opleidingen.

De open dag was zó leuk dat ik daarna nog een keer ben geweest! Je bent hier creatief bezig, dingen maken met je handen, dat vind ik leuk.

Donnie, leerling vmbo

Waarom Ma?

Als jij niet alleen bezig wilt zijn met de normale schoolvakken, dan zit je goed bij MA. Ons vmbo is een kleine, veilige school in een mooi historisch pand in de Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid. Hier kun je op een prettige manier goede schoolresultaten behalen en je maximaal ontwikkelen. Je leert hier veel, maakt vrienden en je bent creatief bezig. Bij dit alles begeleiden we je intensief. Want we willen dat iedereen zijn diploma haalt. 

“Bij geen andere vakschool is het praktijkvak Media, Vormgeving & ICT te volgen.”

“We zijn een kleine, veilige school.”

“Veel ruimte voor buitenschoolse activiteiten.”

“Bij MA kun je je creatieve talent ontwikkelen.”

Amsterdam

Kies je voor het vmbo van MA, dan kies je voor Amsterdam. En dat is geen verkeerde plek om op de middelbare school te zitten. Ga maar na: Artis, het Stedelijk Museum, veel theaters en het Vondelpark zijn pal in de buurt. Dat komt goed uit, want we organiseren veel buitenschoolse activiteiten. Daarnaast is de school goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Contact

Aanmelden

Deel deze opleiding: