Zoeken

Aanmelden vmbo

Fijn dat je kiest voor het vmbo van Ma! Allereerst is het belangrijk dat wie zich aanmeldt voor ons vmbo van creatieve vakken houdt. Zoals van tekenen, vormgeven, kunst en fotografie. Leerlingen worden hierop getest. Lees hier alles over het aanmelden.

Informatie aanmelden leerjaar 1

Het vmbo van het Mediacollege Bord aanmelden vmbo Mediacollege Amsterdam Amsterdam is een vakschool voor Media, Vormgeving en ICT. Meld je je bij ons aan, dan kijken we na aanmelding tijdens een kennismakingsdag of er een match is tussen jou en onze school. Bekijk hier de uitgebreide informatie over ons vmbo. Daar vind je ook onze Digital Talks die je alvast een kijkje geven bij ons op school. 

Voor leerlingen van een Amsterdamse basisschool geldt de zogeheten kernprocedure. Dit houdt in dat je een lijst met voorkeursscholen invult en deze inlevert bij de school van je eerste keuze. Jouw ouders/verzorgers maken gebruik van een aanmeldingsformulier waarop jouw naam en het basisschooladvies staan. Kijk voor meer informatie op www.voschoolkeuze020.nl.

Wie een advies heeft voor een vmbo kader- of theoretische leerweg, kan zich aanmelden. Met een basisberoepsadvies kan dat ook, maar de vervolgopleidingen binnen Ma zijn dan vrij beperkt. Meld je snel aan, want er is een beperkt aantal plaatsen. Voorgaande jaren hadden wij meer aanmeldingen dan plaatsen.

Procedure aanmelden leerjaar 1 schooljaar 2023-2024

Op dit moment is aanmelden niet meer mogelijk.

1. Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen zich t/m 3 maart 2023 bij ons aanmelden via deze website.

2. Leerlingen krijgen na aanmelding een bevestiging per mail en daarnaast per brief een brief voor de basisschool en een uitnodiging voor één van de kennismakingsdagen toegestuurd. Omdat we een vakschool zijn is het aan te raden om eerst aan de kennismakingsdagen deel te nemen voor je je aanmeldt bij ons op school.

3. De kennismakingsdagen worden gehouden in januari en februari 2023.

4. Wanneer een leerling heeft deelgenomen aan een kennismakingsdag, kan deze zich t/m donderdag 16 maart 2023 definitief digitaal aanmelden via het ELK van de gemeente Amsterdam. U ontvangt uiterlijk vrijdag 24 februari 2023 een mail met inloggegevens voor het ELK van de gemeente Amsterdam.

5. De loting en matching vindt plaats in week 14. Op donderdag 6 april 2023 wordt de uitkomst bekend gemaakt en worden de welkomstbrieven verstuurd.

6. Bij het controleren van de onderwijskundige rapporten van aangemelde leerlingen nemen wij, indien nodig, contact op met de basisschool.

Informatie en procedure aanmelden leerjaar 2 of 3

1. Leerlingen van andere middelbare scholen kunnen zich bij ons tot vrijdag 14 april 2023 aanmelden voor zij-instroom in leerjaar 2 of 3. Aanmelden kan via deze website.

2. Leerlingen krijgen na aanmelding het inlichtingenformulier "school van herkomst” toegestuurd. Dit formulier moet uiterlijk 21 april 2023 bij ons binnen zijn.

3. Op basis van de dossiers wordt een eerste schifting gemaakt. Wij bieden alleen zij-instroom voor vmbo KB, vmbo GL/TL en hoger. Basisberoepsleerlingen komen niet in aanmerking voor zij-instroom.

4. Leerlingen die op basis van het dossier de eerste ronde doorkomen, krijgen een uitnodiging voor een intakegesprek. Deze gesprekken zullen medio mei 2023 gehouden worden.

5. Tijdens het gesprek is het noodzakelijk dat een leerling creatief werk kan laten zien.

6. Na een positief intakegesprek en bij voldoende plaats kan een leerling geplaatst worden. Deze uitslag wordt kort na de intakegesprekken bekend gemaakt.

7. Het vmbo van Ma heeft altijd zeer veel aanmeldingen voor zij-instroom en weinig plaatsen.

Vragen?

Voor algemene vragen kun je terecht bij Anneke Schoorl, via e-mail: aanmeldenvmbo@ma-web.nl of telefoon: 020 850 96 08.

Deel deze pagina: