Zoeken

Winst voor Mediacollege Amsterdam en Grafisch Lyceum Utrecht

Mediacollege Amsterdam en Grafisch Lyceum Utrecht winnen gezamenlijk de Juryprijs BurgerschapsLab

donderdag 28 maart 2019

Op 27 maart zijn tijdens het MBO BurgerschapLab festival 15 plannen voor beter burgerschapsonderwijs gepresenteerd. Deelnemers pitchten hun voorstellen voor vernieuwend burgerschapsonderwijs aan een breed publiek, waaronder de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Winnaar werd de Blanco Methode, waaraan studenten en docenten van het Mediacollege Amsterdam en het Grafisch Lyceum Utrecht samenwerkten.Beter burgerschapsonderwijsIn Nederland is in 2006 de wet op burgerschapsonderwijs ingevoerd voor primair, secundair en middelbaar beroepsonderwijs. Ondanks dat scholen het belang van burgerschapsontwikkeling zien, en hier aandacht aan besteden, blijven ze ermee worstelen. Om beter burgerschapsonderwijs te ontwikkelen voor het mbo is in 2018 gestart met het MBO BurgerschapLab. Tijdens deze labs worden studenten en docenten samengebracht om als gelijkwaardige deelnemers in groepen te werken aan concrete voorstellen om het burgerschapsonderwijs te verbeteren. Het doel was om tot minimaal tien concrete voorstellen te komen voor burgerschapsonderwijs in het mbo, die studenten en docenten motiveren en faciliteren. Onderwijs dat beter aansluit bij de leefwereld en behoeften van studenten en bij wat er gebeurt in de samenleving.Vraaggericht lesaanbodHet team van het Mediacollege Amsterdam en het Grafisch Lyceum Utrecht ontwikkelde gezamenlijk het winnende onderwijsconcept: de Blanco Methode. Binnen dit onderwijsconcept is sprake van een vraaggericht lesaanbod. Studenten worden mede-eigenaar van het lesprogramma: ze bepalen zelf hoe en in welke vorm een bepaald onderwerp wordt aangeboden. De docent burgerschap coacht met steun van collega-docenten. Bovendien organiseren de studenten aan het einde van elk semester een burgerschapsdag, waarin het geleerde wordt gepresenteerd aan medestudenten. Voor de student is dit zowel een ontwikkeling op maatschappelijk als persoonlijk vlak.
Prijzengeld voor uitwerking onderwijsconceptOp 27 maart kreeg het team de juryprijs uitgereikt door Ingrid van Engelshoven. Aan de prijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. Dit bedrag zal besteed worden aan de verdere uitwerking van dit unieke onderwijsconcept. Kroon op het werk van docent Leo van der Werf, die dit jaar met pensioen zal gaan. En waardering voor het vele werk dat Marlies Houtbraken van het Grafisch Lyceum Utrecht heeft verzet.