Zoeken

Nieuwe Raad van Toezicht Mediacollege Amsterdam

Het College van Bestuur is verheugd met de installatie van de nieuwe Raad van Toezicht per 1 maart.

maandag 27 maart 2023

Het College van Bestuur van het Mediacollege Amsterdam is verheugd met de installatie van de nieuwe Raad van Toezicht per 1 maart. De Raad bestaat uit: Mike Moolenbel (Voorzitter), Ria van ’t Klooster (Vicevoorzitter), Karim Amghar, Huub Nelis en Elout Visser.

De nieuwe leden nemen de vrijgekomen plaatsen in van Herman Leisink (Voorzitter), Jan Hoek (Vicevoorzitter), Betty Heimans-Polk, Anne Mieke Eggenkamp en Thomas Loudon. Zij stelden o.a. een nieuw College van Bestuur samen in de periode 2020-2022 en waren als toezichthouder betrokken bij totstandkoming van de nieuwe ‘Next level’-strategie 2022-2027.

De nieuwe leden

Mediacollege Amsterdam is blij om de nieuwe Raad van Toezicht te verwelkomen. Dankzij de inhoudelijke expertise, de ervaring als toezichthouder en kennis en kunde vanuit het bedrijfsleven en in het onderwijs is het toezicht hiermee stevig ingericht. De diverse achtergrond van de nieuwe leden biedt het College van Bestuur een waardevol klankbord voor het realiseren van haar ambities.

Voorzitter Mike Moolenbel heeft een brede achtergrond in business development, finance, marketing, communicatie, organisatie, HRM en ICT. Tot eind vorig jaar was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van NIMA, het Nederlands Instituut voor Marketing. Mike is eigenaar geweest van verschillende mediabedrijven, heeft veel affiniteit met onze opleidingen en kan de verschillende thema’s goed verbinden.

Vicevoorzitter Ria van ’t Klooster heeft veel ervaring als toezichthouder in het vo en mbo. Ze was o.a. acht jaar toezichthouder bij SintLucas. Met haar ervaring als algemeen directeur van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) brengt zij veel expertise in om onderwijs en arbeidsmarkt te verbinden.

Karim Amghar is als tv-maker/presentator, schrijver en ondernemer nog steeds verbonden aan een mbo-instelling als adviseur en docent. Karim is gespecialiseerd in thema’s zoals kansen(on-) gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit.

Huub Nelis was oprichter en algemeen directeur van Youngworks, een advies- en communicatie- bureau gespecialiseerd in jongeren als doelgroep. Zij maken organisaties succesvol door altijd vanuit het perspectief van jongeren te acteren. Vanuit zijn huidige rol als rector van een brede vo-school in Almere is Huub betrokken bij onderwijsinnovatie en -ontwikkeling. Hij schreef ook boeken over jongeren, motivatie en het puberbrein.

Financieel en bedrijfskundig expert is Elout Visser. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van organisatieontwikkeling bij onder meer ING. Hij is toezichthouder geweest bij de grootste openbare onderwijsinstelling voor primair onderwijs in Amsterdam.

V.l.n.r.: Ria van ’t Klooster, CvB-lid Mirjam Leinders, Mike Moolenbel, Karim Amghar, CvB-voorzitter Marilene Streefland, Elout Visser en Huub Nelis.

Foto gemaakt door: Jelle Rijnsburger, student Photographic Design.