Zoeken

Aanmelden mbo

Goed dat je kiest voor een opleiding bij het Mediacollege Amsterdam! Met de opleiding die je nu kiest, kun je straks de media van morgen maken. Welke opleiding je ook kiest, Ma doet er alles aan om te zorgen dat je straks met een diploma aan de slag kunt.

Toelatingsprocedure mbo 2019-2020

Voor studiejaar 2019-2020 kun je je aanmelden vanaf 1 oktober 2018. In september 2018 vind je op deze pagina de meest recente informatie over de nieuwe toelatingsprocedure.
Alle informatie hieronder gaat over de toelatingsprocedure voor studiejaar 2018-2019 (nb: aanmelden niet meer mogelijk), en kan gewijzigd worden/zijn per september 2018. 

Toelatingsprocedure mbo 2018-2019

Het Mediacollege Amsterdam krijgt veel meer aanmeldingen dan we studenten kunnen plaatsen. Daarom hebben we een toelatingsbeleid geformuleerd. Bij de intake wordt er o.a. gekeken naar talent, motivatie en wie jij bent, want het is belangrijk dat je op een opleiding terechtkomt die echt bij je past. Dit doen we om zoveel mogelijk te voorkomen dat je in een vroeg stadium met je opleiding moet of wilt stoppen.

Verder zijn er specifieke vooropleidingseisen die verschillen per niveau en het kan zijn dat je extra ondersteuning nodig hebt. Ook gelden er bij sommige opleidingen aanvullende voorwaarden. Daarom doorloop je, als je bij het Mediacollege Amsterdam wilt studeren, eerst een intakeprocedure. Je wordt dus niet automatisch na je aanmelding geplaatst.

Hieronder beschrijven we de verschillende stappen. We raden je aan alle informatie goed door te lezen.

Ik wil me aanmelden, waar moet ik op letten?

Aanmelden per 1 oktober 2017

Per 1 oktober 2017 kun je je via deze website aanmelden voor een mbo-opleiding aan het Mediacollege Amsterdam voor studiejaar 2018-2019.

Aanmelden vóór 1 april 2018

De wettelijke sluitingsdatum voor aanmelden voor een mbo-opleiding is 1 april 2018, maar voor de meeste opleidingen bij Ma is dit te laat; de opleidingen zitten vaak al veel eerder vol. Als de opleiding vol zit, kun je op een wachtlijst worden geplaatst. Ma stopt met het aannemen van aanmeldingen als een opleiding en de bijbehorende wachtlijst vol is.

Numerus fixus

Voor alle opleidingen van Ma geldt dat er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn en dat er een beperkt aantal studenten kan starten. Deze beperking van het aantal plaatsen heet ‘numerus fixus’. Het (vaststaande) aantal kandidaten dat per opleiding kan starten staat op deze website vermeld bij de betreffende opleiding. De volgorde van plaatsing gebeurt op basis van volledige afronding van de intake.

Eén opleiding tegelijk

Je kunt je maar voor één opleiding tegelijk aanmelden. Pas na het afronden van het volledige intakeproces (zie verder) kun je je voor een andere mbo-opleiding bij Ma aanmelden.

Toelatingsvoorwaarden (vooropleiding)

Vooropleidingseisen
De meeste opleidingen bij Ma zijn op mbo-niveau 4. Daarvoor is de minimale vooropleiding vmbo kaderberoeps (kb). Ook voor de niveau 3-opleidingen geldt minimaal vmbo kaderberoeps. Voor de niveau 2-opleidingen is de minimale vooropleiding vmbo basisberoeps (bb).

mbo niveau 2
Heb je een vmbo basis diploma, dan kun je kiezen voor een mbo niveau 2-opleiding.

mbo niveau 3
Heb je een vmbo kader diploma, dan kun je kiezen voor een mbo niveau 3-opleiding.

mbo niveau 4
Heb je een vmbo-diploma van de kader-, gemengde- of theoretische leerweg of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, dan kun je kiezen uit een van onze mbo niveau 4-opleidingen.

mbo niveau 4 Mediavormgever versneld
Heb je een havo-diploma, dan kun je de opleiding Mediavormgever versneld volgen. In plaats van vier jaar doe je deze opleiding dan in drie jaar. Wij bieden daarvoor een speciaal traject aan in een aparte klas.

In de 'Opleidingstabel 2018-2019' hieronder zie per opleiding welke minimale vooropleiding nodig is. Dit overzicht kun je downloaden. Bij de individuele opleidingspagina’s kun je deze vooropleidingeisen ook terugvinden.

Aanvullende toelatingsvoorwaarden

Naast de vooropleiding gelden voor verschillende opleidingen bij Ma aanvullende toelatingsvoorwaarden. Bijvoorbeeld ‘creatieve en artistieke aanleg’: een deel van onze opleidingen richt zich op creatieve beroepen, waarvoor creatieve aanleg vereist is. We houden ons hierbij aan de regels die door het Ministerie van OC&W zijn opgesteld.

In de 'Opleidingstabel 2018-2019' hieronder zie per opleiding of er aanvullende voorwaarden gelden en welke dat zijn. Dit overzicht kun je downloaden. Bij de individuele opleidingspagina’s kun je deze toelatingsvoorwaarden ook terugvinden.

Extra begeleiding

Heb je tijdens de opleiding extra ondersteuning nodig? Dan willen we graag dat je dit bij je aanmelding laat weten. De toelatingsprocedure voor een kandidaat-student die extra begeleiding nodig heeft duurt langer dan de reguliere procedure. Na de reguliere intake volgt namelijk nog een extra onderzoek door een begeleidingscoach, de zogeheten 'Intake extra begeleiding'. Dit is een gesprek waarin de begeleidingscoach inventariseert welke extra begeleiding er nodig is en of het Mediacollege Amsterdam die kan bieden. Na dit onderzoek worden alle bevindingen naast elkaar gelegd en volgt het definitieve plaatsingsadvies.

Al een mbo-diploma niveau 3 of 4?

Heb je al een mbo-opleiding niveau 3 of 4 met een diploma afgerond, dan kun je bij het Mediacollege Amsterdam geen opleiding meer starten in leerjaar 1. Wel kun je instromen in een hoger leerjaar. Middels een intake op maat zullen we bekijken of jij hiervoor in aanmerking komt en welk traject we dan kunnen aanbieden.

Deelname aan en volledig afronden intake

Voor elke opleiding bij Ma wordt een intake georganiseerd. Om in aanmerking te komen voor plaatsing in een opleiding is deelname aan – en volledige afronding van- de intake verplicht. Dit is inclusief eventuele verlengde intake en intake extra begeleiding (zie verder).

Oriënteren en voorlichting

Om een goed beeld te krijgen van de opleiding waarvoor je je wilt aanmelden, is het aan te raden een van onze open dagen te bezoeken. Ook kun je beroepskeuzebeurzen bezoeken of deelnemen aan een voorlichting op jouw middelbare school. Vraag je decaan naar de mogelijkheden. We verwachten van jou dat je gebruikt maakt van deze mogelijkheden, zodat je je goed oriënteert op de opleiding en het beroep.

Toelatingsprocedure opleiding Filmacteur & Mediaperformer

Het toelatingsproces voor de opleiding Filmacteur & Mediaperformer is deels afwijkend. Hieronder vind je meer informatie.
LET OP: Je kunt je niet meer aanmelden voor de opleiding Filmacteur & Mediaperformer. We hebben inmiddels zoveel aanmeldingen ontvangen dat de opleiding vol zit.

Toelatingsprocedure Filmacteur & Mediaperformer 2018-2019

Voor de opleiding Filmacteur & Mediaperformer melden veel studenten zich aan. Aangezien de arbeidsmarkt voor acteurs/mediaperformers niet zo groot is, kunnen we maar een klein deel van alle kandidaten plaatsen. Dat betekent dat we goed nagaan wie het beste op deze opleiding op zijn/haar plaats is. Voor deze opleiding zijn dan ook aanvullende voorwaarden van toepassing, namelijk het ‘technische en fysieke vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren en creatieve en artistieke aanleg’. Want voor een kans op stage of werk moet je echt aanleg hebben voor acteren.

De toetsing of jij deze aanleg hebt gebeurt in twee rondes:
Ronde 1: toetsing op het technische en fysieke vermogen om de kunstuiting te kunnen uitvoeren. Dit is een toetsingsdag op school waarbij naar jou en jouw medekandidaten gekeken wordt in lessituaties en in groepsverband. Je komt hiervoor naar het Mediacollege Amsterdam in week 7 of week 19 van 2018.

Beoordelen wij dat je voldoet aan deze aanvullende voorwaarde, dan ga je door naar ronde 2. Indien je niet voldoet aan de aanvullende voorwaarde, stopt de intake. Je kunt dan niet worden toegelaten tot de opleiding.

Ronde 2: toetsing op creatieve en artistieke aanleg. Dit toetsen we door een individuele auditie voor de camera en/of middels een persoonlijke act.

Indien je doorgaat naar deze tweede ronde, ontvang je een email met een uitnodiging om auditie te komen doen bij Ma. Je krijgt van tevoren een opdracht en vakmensen beoordelen hoe je hiermee omgaat.

Ook nu weer zijn er twee uitkomsten mogelijk. Wanneer jouw auditie als positief wordt beoordeeld, vervolg je de intakeprocedure. Wanneer je de auditieronde niet doorkomt, stopt de intake. Je kunt dan niet worden toegelaten tot de opleiding.

Kortom: in beide rondes wordt getoetst of jij voldoet aan de voorwaarden die behoren bij creatieve/artistieke aanleg en technisch/fysiek vermogen om te acteren. Als je in beide rondes voldoende scoort voldoe je aan de aanvullende voorwaarden en kom je in aanmerking voor plaatsing in de opleiding. Hiermee ben je nog niet geplaatst, want eerst vervolg je nog het verdere intakeproces net zoals bij de andere opleidingen. Na het intakegesprek volgt een advies over de plaatsing.

Hoe werkt het aanmelden?

Uitleg aanmeldsysteem

Verderop onder het kopje ‘Ja, ik meld mij aan!’ zie je een keuzemenu met alle opleidingen. Selecteer de opleiding waarvoor je je wilt aanmelden en klik op ‘Aanmelden’. Je komt dan automatisch in het aanmeldsysteem terecht. Hier doorloop je alle stappen. Je krijgt altijd per email een bevestiging van je aanmelding (check ook je spambox). Om je aan te melden heb je o.a. je BSN-nummer nodig.

Aangemeld, en dan?

Wat gebeurt er met mijn aanmelding?

Heb je je aangemeld bij het mbo van Ma? En heb je je aanmelding helemaal afgemaakt (dus een bevestiging ontvangen?)? Dan volgt eerst een check of je aan de vooropleidingseis voldoet. Is dit niet het geval, dan nemen we jouw aanmelding niet verder in behandeling en laten we jou dit weten. Heb je wel de minimale vooropleiding, dan ontvang je binnen twee weken na je aanmelding een uitnodiging per email voor deelname aan de verplichte intakeprocedure. Om in aanmerking te komen voor plaatsing in een opleiding is deelname aan – en volledige afronding van- de intakeprocedure verplicht.

Als eerste ga je 1) een aantal opdrachten uitvoeren. Je ontvangt hierover een email met uitleg. Na het afronden van de opdrachten volgt per email een uitnodiging voor 2) een intakegesprek op school. Na het gesprek krijg je 3) de uitslag in de vorm van een plaatsingsadvies. Hieronder beschrijven we de verschillende stappen. We raden je aan alle informatie goed door te lezen.

Let op: Het toelatingsproces voor de opleiding Filmacteur & Mediaperformer is deels afwijkend. Deze procedure vind je onder het kopje ‘Toelatingsprocedure opleiding Filmacteur & Mediaperformer’.

1. Opdrachten

De opdrachten bestaan uit een aantal documenten die je moet aanleveren, een of meerdere thuisopdrachten die je moet maken en een test die je thuis gaat uitvoeren:

Kopie ID: dit document moet je uploaden.
Inlichtingenformulier: dit formulier moet je downloaden en in laten vullen door je decaan/mentor. Vervolgens upload je het ingevulde formulier weer.
Cijferlijst: je laatste cijferlijst moet je uploaden. Als je al van school bent, moet je je diploma en bijbehorende cijferlijst uploaden.
Thuisopdracht(en): deze is/zijn per opleiding verschillend. In de thuisopdracht(en) zelf staat een duidelijke omschrijving wat er van je verwacht wordt.
AMN Intaketest: de test geeft ons inzicht in je persoonlijkheid en je capaciteiten. Deze test helpt ons om een beeld te krijgen wie jij bent en of de door jou gekozen opleiding bij jou past.

Je hebt circa twee weken de tijd om dit allemaal in orde te maken. Indien niet alles ingeleverd/gemaakt is, kun je nog niet verder met de intakeprocedure.

Let op: Hoe sneller jij alles inlevert/maakt, hoe sneller jij de uitslag van je intake hoort.

2. Gesprek

Wanneer je alles ingeleverd en gemaakt hebt en wij alles ontvangen hebben, krijg je per email een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Dit is een gesprek met een vakdocent van de door jou gekozen opleiding. Dit gesprek zal ongeveer 15 minuten duren. Hierin worden o.a. je motivatie voor de opleiding evenals je testresultaten en de resultaten van de thuisopdracht(en) besproken.

3. Plaatsingsadvies

Wij streven ernaar om je binnen twee weken na het persoonlijk gesprek per email te laten weten welk plaatsingsadvies wij jou geven als uitslag van de intakeprocedure. De uitslag bestaat uit één van de volgende vijf mogelijkheden:

a) positief plaatsingsadvies
Indien jouw intake met een positief plaatsingsadvies is afgerond, ontvang je een email met deze uitslag en met een bevestigingsformulier om je plaatsing te bevestigen. Dit formulier dien je binnen één week terug te sturen (uploaden) naar het Mediacollege Amsterdam. Pas na ontvangst van het bevestigingsformulier ben je officieel geplaatst. Stuur het formulier op tijd terug, want anders kan je plaats aan iemand anders vergeven worden.

b) voorlopig positief plaatsingsadvies, maar met intake extra begeleiding
Mocht blijken dat er extra begeleiding gewenst is, dan volgt er nog een zogeheten ‘intake extra begeleiding’. Dit is een gesprek met een begeleidingscoach. Hierbij wordt gekeken welke begeleiding jij nodig hebt voor een succesvol verloop van je studie en of Ma jou die kan geven. Afhankelijk van het gesprek wordt het plaatsingsadvies al dan niet aangepast.

c) positief plaatsingsadvies, maar op wachtlijst want opleiding zit vol
Het kan gebeuren dat jouw intake met een positief plaatsingsadvies wordt afgerond, maar dat je op de wachtlijst komt. Dit gebeurt als het aantal beschikbare plaatsen bij een opleiding bereikt is. Zodra er kandidaten die geplaatst waren zich afmelden, worden kandidaten van de wachtlijst die aan de beurt zijn geïnformeerd. Wanneer dit voor jou geldt, moet je altijd bevestigen (zie a) dat je gebruik wilt maken van de plaatsing, anders wordt je plaats aan een ander gegeven.

d) kandidaat voldoet niet aan aanvullende toelatingsvoorwaarde(n)
Wanneer blijkt dat je niet voldoet aan de aanvullende toelatingsvoorwaarde(n), is dit door een tweede intaker bevestigd. Je kunt dan niet worden geplaatst in de betreffende opleiding en je krijgt hierover bericht. Het intakeproces stopt voor deze opleiding. Daarna kun je je wel bij een andere opleiding van Ma aanmelden waarvoor deze aanvullende voorwaarde niet geldt. Er volgt dan opnieuw een intakeprocedure voor die opleiding, maar je hoeft dan bepaalde onderdelen niet meer te doen. Na deze tweede intake volgt opnieuw een uitslag.

e) negatief plaatsingsadvies
Uit de intakeprocedure kan duidelijk worden dat er geen goede match is tussen jou en de gekozen opleiding. De intaker komt tot de bevinding dat voor de student het volgen van de opleiding vrijwel zeker niet zal leiden tot het behalen van het diploma. We geven dan een negatief plaatsingsadvies en raden je dan aan met je decaan andere opleidingsmogelijkheden te bespreken. Je kunt contact met ons opnemen als je meer informatie over dit advies wilt. Ook kun je kenbaar maken dat je deel wilt nemen aan de verlengde intake. Je dient dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van het plaatsingsadvies te doen per mail: aanmelden@ma-web.nl. De verlengde intake bestaat uit een of meer meeloopdagen en/of extra opdrachten. Hiermee bekijken we nog uitgebreider of jij wel bij de opleiding past. Na de extra activiteit(en) vindt er een tweede intakegesprek plaats. Hiervoor worden ook je ouders/verzorgers uitgenodigd.

Nog twee puntjes van aandacht...

Zonder afmelding niet verschijnen op afspraak

Een van de onderdelen van de intakeprocedure is het intakegesprek. Hiervoor kom je naar het Mediacollege Amsterdam toe. Ook op andere momenten is het mogelijk dat je voor een gesprek of opdracht naar Ma moet komen. Wanneer je echt niet naar de geplande afspraak kunt komen (je bent bijvoorbeeld onverwacht ziek geworden), dan verwachten wij dat je dit van tevoren aan ons laat weten. Stuur hiervoor een email naar aanmelden@ma-web.nl. Wanneer je zonder afmelding niet op een afspraak verschijnt, wordt daarmee de intakeprocedure afgebroken. Je kunt dan niet worden toegelaten tot de opleiding.

Afbreken intake

Wanneer je zonder afmelding niet op een afspraak (zie eerder) verschijnt, wordt daarmee de intake afgebroken. Dit gebeurt ook als je – na één of meerdere reminder-emails- niet meer reageert. Wij gaan er dan vanuit dat je geen interesse meer hebt in de opleiding en breken het intakeproces af. Je kunt dan niet worden toegelaten tot de opleiding. Mocht je zelf op enig moment besluiten niet door te willen gaan met de intake, dan horen wij dit natuurlijk graag van jou.

Ja, ik meld mij aan!

Heb je alle informatie goed doorgelezen? Selecteer dan in het keuzemenu hieronder de opleiding waarvoor je je wilt aanmelden en klik op ‘Aanmelden’. Je komt dan automatisch in het aanmeldsysteem terecht. Hier doorloop je alle stappen. Je krijgt altijd per email (check je spambox!) een bevestiging van je aanmelding. Om je aan te melden heb je o.a. je BSN-nummer nodig.

Let op:
Je kunt je niet meer aanmelden voor studiejaar 2018-2019. Alle opleidingen zitten vol.

Vanaf 1 oktober 2018 kun je je aanmelden voor studiejaar 2019-2020. In september 2018 vind je op deze pagina de meest recente informatie over de nieuwe toelatingsprocedure. 
Alle informatie op deze pagina gaat over de toelatingsprocedure voor studiejaar 2018-2019, en kan gewijzigd worden/zijn per september 2018. 

Vragen? 

Je krijgt altijd per email een bevestiging van je aanmelding. Heb je deze bevestiging, of latere mails, niet ontvangen? Check dan eerst je spambox voordat je contact opneemt. Als je in het aanmeld- en toelatingsproces vermoed dat je bepaalde mails van ons niet ontvangen hebt, of als je andere aanmeldproblemen of -vragen hebt, neem dan contact op. Dit kan met Monique van Deventer, instroomcoördinator, te bereiken via aanmelden@ma-web.nl of bel 020 850 95 06 (dagelijks tussen 12.00 en 14.00 uur).

Starten bij Ma

Kijk hiervoor op Starten bij Ma.