Zoeken

Aanmelden mbo

Goed dat je kiest voor een opleiding bij het Mediacollege Amsterdam! Met de opleiding die je nu kiest, kun je straks de media van morgen maken. Welke opleiding je ook kiest, Ma doet er alles aan om te zorgen dat je straks met een diploma aan de slag kunt.

Toelatingsprocedure mbo 2024-2025

We raden je aan alle informatie op deze pagina goed door te lezen voordat je je aanmeldt. De informatie is opgedeeld in verschillende kopjes, die de verschillende stappen en onderdelen beschrijven. In de video onderaan vertellen studenten en docenten meer over de intake. 

Er zijn specifieke vooropleidingseisen die verschillen per niveau en het kan zijn dat je extra ondersteuning nodig hebt. Ook gelden er bij sommige opleidingen aanvullende voorwaarden. Daarom doorloop je, als je bij het Mediacollege Amsterdam wilt studeren, eerst een intakeprocedure. Je wordt dus niet automatisch na je aanmelding geplaatst. Het Mediacollege Amsterdam krijgt meer aanmeldingen dan we studenten kunnen plaatsen. Daarom hebben we een toelatingsbeleid geformuleerd. Bij de intake wordt er o.a. gekeken naar talent, motivatie en wie jij bent, want het is belangrijk dat je op een opleiding terechtkomt die echt bij je past. Dit doen we om zoveel mogelijk te voorkomen dat je in een vroeg stadium met je opleiding moet of wilt stoppen.

Ja, ik meld me aan!

Je kunt je per 1 oktober 2023 aanmelden voor een mbo-opleiding bij het Mediacollege Amsterdam voor studiejaar 2024-2025Lees voordat je je aanmeldt alle informatie op deze pagina zorgvuldig door. 

Let op:
- Kies je voor Podium- en evenemententechnicus? Let erop dat je het juiste niveau kiest in de lijst hieronder. De opleiding waar geen niveau is vermeld is niveau 4, de andere opleiding is niveau 2.
- Kies je voor Mediavormgever? Maak dan je keuze uit de reguliere opleiding of de versnelde opleiding.

Let op: de volgende opleidingen zijn gesloten, je kunt je niet meer aanmelden voor:
- Filmacteur


Vragen? 

Je krijgt altijd per email een bevestiging van je aanmelding. Heb je deze bevestiging, of latere mails, niet ontvangen? Check dan eerst je spambox voordat je contact opneemt. Als je in het aanmeld- en toelatingsproces vermoed dat je bepaalde mails van ons niet ontvangen hebt, of als je andere aanmeldproblemen of -vragen hebt, neem dan contact op met het intakebureau, te bereiken via aanmelden@ma-web.nl of telefoonnummer 020-850 95 06 (tussen 12:00-14:00 uur op ma, di, woe) en 020-850 95 42 (tussen 12:00-14:00 uur op do en vr). Tijdens weekenden en schoolvakanties zijn we niet bereikbaar. 

Ik wil me aanmelden, waar moet ik op letten?

Oriënteren en voorlichting

Om een goed beeld te krijgen van de opleiding waarvoor je je wilt aanmelden, is het aan te raden een van onze open dagen te bezoeken. Ook kun je beroepskeuzebeurzen bezoeken of deelnemen aan een voorlichting op jouw middelbare school. Vraag je decaan naar de mogelijkheden. We verwachten van jou dat je gebruikt maakt van deze mogelijkheden, zodat je je goed oriënteert op de opleiding en het beroep.

Aanmelden per 1 oktober 2023

Per 1 oktober 2023 kun je je via deze website aanmelden voor een mbo-opleiding aan het Mediacollege Amsterdam voor studiejaar 2024-2025. 

Aanmelden tot 1 april 2024

Al onze opleidingen hebben een numerus fixus, dit betekent een maximum aantal opleidingsplekken. Als je je aanmeldt voor 1 april 2024, heb je recht op toelating behalve als de numerus fixus voor 1 april bereikt is. Dan zit de opleiding namelijk al vol en heb je geen recht op toelating meer. 

Als de opleiding nog niet vol zit kun je je ook na 1 april nog aanmelden voor veel opleidingen. Je hebt dan geen recht op toelating, maar je bent eventueel toelaatbaar na een goede intake.

Als de opleiding vol zit, dan kun je op een wachtlijst worden geplaatst. Ma stopt met het aannemen van aanmeldingen als een opleiding en de bijbehorende wachtlijst vol is.

Kortom: hoe sneller je je aanmeldt en de intakeprocedure volledig afmaakt, hoe meer kans je hebt om in de opleiding geplaatst te worden.

Numerus fixus

Voor alle opleidingen van MA geldt dat er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn en dat er een beperkt aantal studenten kan starten. Deze beperking van het aantal plaatsen heet ‘numerus fixus’. Het (vaststaande) aantal kandidaten dat per opleiding kan starten staat op deze website vermeld bij de betreffende opleiding. De volgorde van plaatsing gebeurt op basis van volledige afronding van de intake. Kortom: hoe sneller je je aanmeldt en de intake volledig afrondt, hoe meer kans je hebt om in de opleiding geplaatst te worden.

Toelatingsvoorwaarden (vooropleiding)

Vooropleidingseisen
De meeste opleidingen bij MA zijn op mbo-niveau 4. Daarvoor is de minimale vooropleiding vmbo kaderberoeps (kb). Ook voor de niveau 3-opleidingen geldt minimaal vmbo kaderberoeps. Voor de niveau 2-opleidingen is de minimale vooropleiding vmbo basisberoeps (bb).

mbo niveau 2
Heb je een vmbo basis diploma, dan kun je kiezen voor een mbo niveau 2-opleiding.

mbo niveau 3
Heb je een vmbo kader diploma, dan kun je kiezen voor een mbo niveau 3-opleiding.

mbo niveau 4
Heb je een vmbo-diploma van de kader-, gemengde- of theoretische leerweg of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, dan kun je kiezen uit een van onze mbo niveau 4-opleidingen.

mbo niveau 4 Mediavormgever versneld
Heb je een havo-diploma, dan kun je de opleiding Mediavormgever versneld volgen. In plaats van vier jaar doe je deze opleiding dan in drie jaar. Wij bieden daarvoor een speciaal traject aan in een aparte klas.

Wil je snel zien welke minimale vooropleiding nodig is? Download dan het overzichtBij de individuele opleidingspagina’s kun je deze vooropleidingeisen ook terugvinden.

Aanvullende toelatingsvoorwaarden

Naast de vooropleiding gelden voor verschillende opleidingen bij MA aanvullende toelatingsvoorwaarden. Bijvoorbeeld ‘creatieve en artistieke aanleg’: een deel van onze opleidingen richt zich op creatieve beroepen, waarvoor creatieve aanleg vereist is. We houden ons hierbij aan de regels die door het Ministerie van OC&W zijn opgesteld.

Wil je snel zien welke extra gewenste eigenschappen voor een opleiding nodig zijn? Download dan het overzichtBij de individuele opleidingspagina’s kun je deze ook terugvinden bij 'Toelatingseis'.

Extra begeleiding

Heb je tijdens de opleiding extra ondersteuning nodig? Dan willen we graag dat je dit bij je aanmelding laat weten. De toelatingsprocedure voor een kandidaat-student die extra begeleiding nodig heeft duurt langer dan de reguliere procedure. Na de reguliere intake volgt namelijk nog een extra onderzoek door een begeleidingscoach, de zogeheten 'Intake extra begeleiding'. Dit is een gesprek waarin de begeleidingscoach inventariseert welke extra begeleiding er nodig is en of het Mediacollege Amsterdam die kan bieden. Na dit onderzoek worden alle bevindingen naast elkaar gelegd en volgt het definitieve plaatsingsadvies.

Al een mbo-diploma niveau 2?

Als je al een afgeronde mbo-opleiding niveau 2 hebt, en er geen mbo-niveau 3 variant van de opleiding van jouw keuze beschikbaar is, kun je je bij ons aanmelden voor een mbo-niveau 4 opleiding. We zullen je dan meenemen in de intakeprocedure. Tijdens het intakeproces wordt er gekeken naar je zelfstandigheid en snelheid van werken en of dit voldoende aansluit op de gekozen mbo-niveau 4 opleiding. Als er wel een mbo-niveau 3 variant beschikbaar is, dien je je daarvoor aan te melden.

Al een mbo-diploma niveau 3 of 4?

Heb je al een mbo-opleiding niveau 3 of 4 met een diploma afgerond, dan bekijken we middels een intake op maat of je bij MA kunt instromen en in welk leerjaar dat is.

Deelname aan en volledig afronden intake

Voor elke opleiding bij Ma doorloop je een intakeprocedure. Om in aanmerking te komen voor plaatsing in een opleiding is deelname aan – en volledige afronding van deze intakeprocedure verplicht. Dit is inclusief eventuele verlengde intake en intake extra begeleiding.

Toelatingsprocedure Filmacteur

Het toelatingsproces voor de opleiding Filmacteur is deels afwijkend. Hieronder vind je meer informatie.

Toelatingsprocedure Filmacteur 2024-2025

Voor de opleiding Filmacteur melden zich veel studenten aan. Gezien de arbeidsmarkt voor camera-acteurs, kunnen we maar een klein deel van alle kandidaten plaatsen. Voor deze opleiding zijn dan ook twee aanvullende voorwaarden van toepassing: 1: ‘het technische en fysieke vermogen om als acteur verschillende rollen te kunnen spelen’ en 2: ‘creatieve aanleg en het vermogen om je in te leven’. Voor een kans op stage of werk moet je echt aanleg hebben voor acteren. Na je aanmelding en een check of je de juiste vooropleiding hebt, wordt in twee rondes getoetst of je deze aanleg hebt.

Ronde 1: Toetsingdag
Dit is een klassikale toetsingdag waarbij we naar je kijken in lessituatie en groepsverband. Als we beoordelen dat je voldoet aan de aanvullende voorwaarden, dan ga je door naar ronde 2. Indien je niet voldoet aan de aanvullende voorwaarden, dan stopt de intake. Je kunt dan niet worden toegelaten tot de opleiding. Wie doorgaat naar de tweede ronde, ontvangt een e-mail met een uitnodiging om een screentest te komen doen op de Auditiedag.

Ronde 2: Auditiedag
Met een individuele auditie toetsen we aan de hand van een door jou zelfgekozen (Nederlandstalige) monoloog. Samenspel en werkbaarheid (aanwijzingen verwerken in je spel) worden getoetst aan de hand van een dialoog die je krijgt opgestuurd en die je samen met een student van de opleiding speelt voor de camera. 

Ook na deze ronde zijn er twee uitkomsten mogelijk:
- Wanneer je niet voldoet aan de aanvullende voorwaarden van de auditieronde, stopt de intake. Je kunt dan niet worden toegelaten tot de opleiding.
- Als we beoordelen dat je voldoet aan de aanvullende voorwaarden, dan ga je door naar ronde 3. Dit houdt in dat je uitgenodigd wordt voor een intakegesprek.

Ronde 3: Intakegesprek
Op basis van wat je hebt laten zien, lopen we alle formeel te nemen stappen door en bespreken we jouw motivatie en profiel. Na het intakegesprek volgt een advies over plaatsing op de opleiding voor het komende studiejaar. Indien er sprake is van twijfel kan er een verlengde intake plaatsvinden.

Hoe werkt het aanmelden?

Uitleg aanmeldsysteem

Bovenaan onder het kopje ‘Ja, ik meld mij aan!’ zie je vanaf 1 oktober 2023 een keuzemenu met alle opleidingen. Selecteer de opleiding waarvoor je je wilt aanmelden (en dubbelcheck de juiste opleiding) en klik op ‘Aanmelden’. Je komt dan automatisch in het aanmeldsysteem terecht. Hier doorloop je alle stappen. Je krijgt altijd per email een bevestiging van je aanmelding (check ook je spambox). Om je aan te melden heb je o.a. je BSN-nummer nodig.

Aangemeld, en dan?

Wat gebeurt er met mijn aanmelding?

Heb je je aangemeld bij het mbo van MA? En heb je je aanmelding helemaal afgemaakt (dus een bevestiging ontvangen)? Dan volgt eerst een check of je aan de vooropleidingseis voldoet. Is dit niet het geval, dan nemen we jouw aanmelding niet verder in behandeling en laten we jou dit weten. Heb je wel de minimale vooropleiding, dan ontvang je direct na je aanmelding een uitnodiging per email voor deelname aan de intakeprocedure. In deze mail wordt uitgelegd wat we van je verwachten. Om in aanmerking te komen voor plaatsing in een opleiding is deelname aan – en volledige afronding van- de intakeprocedure verplicht.

De intake verschilt per opleiding. Na aanmelding ontvang je bericht over eventuele opdrachten en het verdere verloop van de intake. Deze opdrachten zijn er zodat jij kunt ontdekken of de opleiding bij jou past. 

Let op: Het toelatingsproces voor de opleiding Filmacteur is deels afwijkend. Deze procedure vind je onder het kopje ‘Toelatingsprocedure opleiding Filmacteur’.

Plaatsingsadvies

Wij streven ernaar om binnen vier weken na aanmelding te laten weten of je bent toegelaten. De uitslag bestaat uit één van de volgende vijf mogelijkheden:

a) positief plaatsingsadvies
Indien jouw intake met een positief plaatsingsadvies is afgerond, ontvang je een email met deze uitslag en met een bevestigingsformulier om je plaatsing te bevestigen. Dit formulier dien je binnen één week terug te sturen (uploaden) naar het Mediacollege Amsterdam. Pas na ontvangst van het bevestigingsformulier ben je officieel geplaatst. Stuur het formulier op tijd terug, want anders kan je plaats aan iemand anders vergeven worden.

b) voorlopig positief plaatsingsadvies, maar met intake extra begeleiding
Mocht blijken dat er extra begeleiding gewenst is, dan volgt er nog een zogeheten ‘intake extra begeleiding’. Dit is een gesprek met een begeleidingscoach. Hierbij wordt gekeken welke begeleiding jij nodig hebt voor een succesvol verloop van je studie en of MA jou die kan geven. Om je ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen vragen we je de Talentscan uit te voeren voorafgaand aan het intakegesprek met de begeleidingscoach. Afhankelijk van het gesprek wordt het plaatsingsadvies al dan niet aangepast.

c) positief plaatsingsadvies, maar op wachtlijst want opleiding zit vol
Het kan gebeuren dat jouw intake met een positief plaatsingsadvies wordt afgerond, maar dat je op de wachtlijst komt. Dit gebeurt als het aantal beschikbare plaatsen bij een opleiding bereikt is. Zodra er kandidaten die geplaatst waren zich afmelden, worden kandidaten van de wachtlijst die aan de beurt zijn geïnformeerd. Wanneer dit voor jou geldt, moet je altijd bevestigen (zie a) dat je gebruik wilt maken van de plaatsing, anders wordt je plaats aan een ander gegeven.

d) kandidaat voldoet niet aan aanvullende toelatingsvoorwaarde(n)
Wanneer blijkt dat je niet voldoet aan de aanvullende toelatingsvoorwaarde(n), is dit door een tweede intaker bevestigd. Je kunt dan niet worden geplaatst in de betreffende opleiding en je krijgt hierover bericht. Het intakeproces stopt voor deze opleiding. Daarna kun je je wel bij een andere opleiding van MA aanmelden waarvoor deze aanvullende voorwaarde niet geldt. Er volgt dan opnieuw een intakeprocedure voor die opleiding, maar je hoeft dan bepaalde onderdelen niet meer te doen. Na deze tweede intake volgt opnieuw een uitslag.

e) negatief plaatsingsadvies
Uit de intakeprocedure kan duidelijk worden dat er geen goede match is tussen jou en de gekozen opleiding. De intaker komt tot de bevinding dat voor de student het volgen van de opleiding vrijwel zeker niet zal leiden tot het behalen van het diploma. We geven dan een negatief plaatsingsadvies en raden je dan aan met je decaan andere opleidingsmogelijkheden te bespreken. Je kunt contact met ons opnemen als je meer informatie over dit advies wilt. Ook kun je kenbaar maken dat je deel wilt nemen aan de verlengde intake. Je dient dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van het plaatsingsadvies te doen per mail: aanmelden@ma-web.nl. De verlengde intake bestaat uit een of meer meeloopdagen en/of extra opdrachten. Hiermee bekijken we nog uitgebreider of jij wel bij de opleiding past. Na de extra activiteit(en) vindt er een tweede intakegesprek plaats. Hiervoor worden ook je ouders/verzorgers uitgenodigd.

Nog drie punten van aandacht...

Zonder afmelding niet verschijnen op afspraak

Een van de onderdelen van de intakeprocedure is het intakegesprek. Hiervoor kom je naar het Mediacollege Amsterdam toe. Ook op andere momenten is het mogelijk dat je voor een gesprek of opdracht naar MA moet komen. Wanneer je echt niet naar de geplande afspraak kunt komen (je bent bijvoorbeeld onverwacht ziek geworden), dan verwachten wij dat je dit van tevoren aan ons laat weten. Stuur hiervoor een email naar aanmelden@ma-web.nl. Wanneer je zonder afmelding niet op een afspraak verschijnt, wordt daarmee de intakeprocedure afgebroken. Je kunt dan niet worden toegelaten tot de opleiding.

Afbreken intake

Wanneer je zonder afmelding niet op een afspraak (zie eerder) verschijnt, wordt daarmee de intake afgebroken. Dit gebeurt ook als je – na één of meerdere reminder-emails- niet meer reageert. Wij gaan er dan vanuit dat je geen interesse meer hebt in de opleiding en breken het intakeproces af. Je kunt dan niet worden toegelaten tot de opleiding. Mocht je zelf op enig moment besluiten niet door te willen gaan met de intake, dan horen wij dit natuurlijk graag van jou.

Bindend studieadvies na 9 maanden

Iedere student die zich inschrijft bij Ma, ontvangt in het eerste studiejaar een bindend studieadvies (BSA). Dit is een wettelijke verplichting en geldt voor alle mbo’s in Nederland. Het BSA heeft betrekking op jouw studievoortgang en wordt uitgebracht in mei. Als je voldoet aan een aantal vastgestelde criteria, dan krijg je een positief studieadvies. Dit betekent dat je jouw studie kunt voortzetten. Als je hier niet aan voldoet, krijg je een negatief studieadvies. Een negatief studieadvies betekent dat je jouw opleiding niet kunt voortzetten bij MA. Je krijgt dan 8 weken begeleiding van MA om een andere opleiding te vinden.

Voorafgaand aan het BSA krijg je een voorlopig studieadvies (het VSA). Een positief VSA krijg je mondeling medegedeeld in een voortgangsgesprek met je studieloopbaanbegeleider. Als je een negatief VSA hebt, krijg je een schriftelijke waarschuwing. Je maakt dan samen met je studieloopbaanbegeleider een plan van aanpak om je te ontwikkelen en te komen tot een positief BSA.

DT #3 | Alles over de intake bij Ma

Starten bij Ma

Kijk hiervoor op Starten bij Ma.

Deel deze pagina: