Zoeken

Laatste nieuws i.v.m. coronavirus

Lees hier het laatste nieuws over hoe Ma het onderwijs voortzet tijdens de coronacrisis.

woensdag 26 januari 2022

De maatregelen die genomen zijn tegen verspreiding van het coronavirus roepen vragen op bij studenten en medewerkers. We zetten de antwoorden op de meest gestelde vragen hieronder op een rij. Ook vind je hieronder onze nieuwsupdates.

Kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Mail je vraag dan naar corona@ma-web.nl

Let op: de situatie verandert snel en de regering past de maatregelen hier op aan. Check regelmatig de laatste stand van zaken. Ook lees je meer in het document Richtlijnen en coronaprotocol schooljaar 2020-2021. Hoe kun je het beste bepalen of je bij gezondheidsklachten thuis moet blijven of naar werk/school kunt? Daarvoor hebben we een handig vragenschema gemaakt, de corona beslisboom. Het is belangrijk dat de beslisboom van boven naar beneden wordt doorlopen: begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.

Nieuwsupdate 26 januari 2022

Het aantal ziekmeldingen is verviervoudigd en op dit moment hebben we zelfs een aantal klassen volledig in quarantaine met onderwijs op afstand. Ook was het de afgelopen dagen zoeken hoe we omgaan met de mondkapjesplicht tijdens de lessen. We vinden het daarom belangrijk om je te informeren over de laatste wijzigingen. Alleen samen kunnen we het onderwijs veilig organiseren. Per 26 januari zijn de coronamaatregelen opnieuw aangepast. 

De mondkapjesplicht blijft grotendeels van kracht. Bij verplaatsingen - buiten de lessen, maar ook als je in de les geen 1,5m afstand kan houden - is een mondkapje verplicht. Juist bij de extra besmettelijke omikronvariant is dit erg belangrijk. 

Een mondkapje is niet verplicht in de volgende gevallen:

 • Als je zit in een ruimte en minimaal 1,5m afstand kan bewaren. Dit zal vaak niet mogelijk zijn.
 • Als je vanwege een beperking of medische noodzaak geen mondkapje kan dragen.
 • Als je last van het dragen van een mondkapje hebt tijdens lessen acteerlessen of lessen met fysieke inspanning. Bespreek dit met je studieloopbaanbegeleider.
 • Voor de docent die instructie geeft, mits hij/zij 1,5m afstand houdt.

Voor middelbare scholieren en studenten in het mbo tot 18 jaar worden de quarantaineregels versoepeld.
Als iemand dicht bij een huisgenoot, klasgenoot of medestudent is geweest die positief test, kan je gewoon naar school, college of de sportclub - zolang klachten uitblijven.

 • Voor studenten boven de 18 jaar blijven de quarantaineregels voor volwassenen gelden. Je hoeft niet in quarantaine na contact met een besmet persoon als jemeer dan één week geleden geboosterd bent of in de afgelopen acht weken hersteld bent van corona. Uiteraard geldt deze versoepeling alleen als je klachtenvrij bent. Heb je klachten dan blijf je altijd thuis en laat je je testen.
 • Vanaf vandaag hoeft niet langer de hele klas in quarantaine indien er 3 of meer besmettingen in de klas zijn. Thuis een zelftest doen is dan wel extra belangrijk. Het besluit om een klas naar huis te sturen is maatwerk en wordt genomen door de opleidingsmanager. Ma heeft bovendien een meldingsplicht bij de GGD om te kijken wanneer ingrijpen wenselijk is. We hopen dat het onderwijs daardoor minder verstoord wordt.

Meer details over de coronamaatregelen lees je op www.rijksoverheid.nl We zijn blij met deze versoepelingen, want daardoor wordt het onderwijsproces minder beperkt. Maar we willen je op het hart drukken om extra te letten op de basisregels: handen wassen, afstand houden, thuisblijven en testen bij klachten, goed ventileren. Dank aan iedereen!

Nieuwsupdate 14 januari 2022

Zojuist heeft het kabinet tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat de corona maatregelen voor het hoger onderwijs (mbo, hbo en universiteit) versoepeld worden. Bericht voor onze mbo-studenten:

Vanaf 15 januari mag er weer les op school gegeven worden. Dit betekent dat we de oude ‘op locatie’-roosters weer hanteren (het roosters dat tot een week voor de kerstvakantie gold). Je nieuwe rooster gaat maandag 17 januari in. Natuurlijk kunnen er wijzigingen zijn, dus houd je rooster en de berichten vanuit je opleiding goed in de gaten.

Mocht je op dagen dat je geen les op school hebt toch graag op school aan je opdrachten werken in verband met je situatie thuis, stuur dan een bericht aan trajectbureau@ma-web.nl

Nieuw is dat het dragen van mondkapjes verplicht is in alle situaties dat je je niet aan de 1,5 meter afstand kunt houden. Dus ook als je in de klas zit binnen 1,5 meter van je medestudenten. Daarnaast geldt er een maximum van 75 personen in 1 ruimte. Lunch is dus in het lokaal dat in het rooster staat aangegeven.

Als je naar school komt, houd je dan aan de volgende regels:

 • Doe tweemaal per week een zelftest. Maak een afspraak met de GGD als deze positief is en blijf thuis.
 • Draag een (medisch) mondkapje in de gangen en op plekken waar je geen 1,5 meter afstand kunt houden.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was regelmatig je handen.

We zijn heel blij dat we je dit keer zo’n goed bericht kunnen sturen. We weten dat veel studenten staan te springen om weer naar school te gaan. Dat geldt ook voor veel collega’s. Fijn om je binnenkort weer op school te kunnen begroeten!

Blijf gezond.

Nieuwsupdate 06 januari 2022

Op 3 januari hebben we gehoord dat er helaas geen versoepelingen zijn voor het mbo na 11 januari. Alleen praktijklessen kunnen op school gegeven worden. De examens, praktijktoetsen en keuzedeelexamens gaan wel gewoon door. De andere lessen blijven online.

Het vmbo heeft via de schoolleiding bericht ontvangen over de gevolgen van de maatregelen.

Op maandag 10 januari beslissen de mbo-opleidingen welke praktijklessen op school gegeven worden. De roosters worden hierop aangepast en staan dinsdag 11 januari aan het eind van de dag op Magister. Op dinsdag 11 januari worden alleen online lessen gegeven. De nieuwe roosters gaan woensdag 12 januari in.

Op 14 januari is er weer een persconferentie gepland. Wellicht horen we dan of de maatregelen worden aangepast. We zullen je hier zo snel mogelijk over berichten. Op dit moment zien we 3 mogelijkheden:

 1. Weer terug naar school: het oude “op locatie” rooster gaat weer in per 17 januari.
 2. Verlenging online lesprogramma: het “online” rooster wordt doorgezet tot volgende meetmoment vanuit regering.
 3. Nieuwe variant: het online lesprogramma wordt verlengd tot 24 januari. In deze week wordt er een nieuw rooster gemaakt op basis van richtlijnen overheid.

Mocht je in verband met je situatie thuis graag op school aan je opdrachten werken, stuur dan een bericht aan trajectbureau@ma-web.nl

Als je naar school komt, houd je dan aan de volgende regels:

 • Doe een zelftest voor je naar school komt. Maak een afspraak met de GGD als deze positief is en blijf thuis.
 • Draag een mondkapje in de gangen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was regelmatig je handen.

We hadden ons het eind van de vakantie heel anders voorgesteld. Laten we hopen dat de maatregelen ertoe leiden dat we je straks weer op school kunnen begroeten.

Blijf gezond en geniet van de rest van je vakantie!

Nieuwsupdate 19 december 2021

Sinds vandaag zitten we helaas weer in een zware lockdown. Deze lockdown duurt in ieder geval tot en met 14 januari. Voor het onderwijs betekent dit dat de schoolgebouwen gesloten zijn tot 11 januari (t/m de kerstvakantie) en dat er dit jaar dus geen les meer is op school. Vanaf a.s. maandag zijn de lessen online, zoals we ook al in vorige lockdowns deden. 

Belangrijk voor mbo-studenten
Voor onze mbo-studenten is het mogelijk dat er verschuivingen in het rooster zijn. Houd daarom je rooster in de gaten en volg de berichten van je studieloopbaanbegeleider (SLB’er) goed. Er staan voor de komende week geen centrale examens gepland. Geplande praktijktoetsen en geplande keuzedeelexamens gaan wel door. Houd de berichtgeving van je opleiding hierover dus goed in de gaten. 

Maandag 20 december kun je je spullen van school halen, daarna is de school dicht voor studenten. Mocht je in verband met je situatie thuis graag op school aan je opdrachten werken, stuur dan een bericht aan trajectbureau@ma-web.nl.

Belangrijk voor vmbo-leerlingen
Het vmbo heeft via de schoolleiding bericht ontvangen over de gevolgen van de maatregelen.

We vinden het heel vervelend dat we je dit bericht moeten sturen. Laten we hopen dat de maatregelen ertoe leiden dat we elkaar in het nieuwe jaar weer op school kunnen begroeten. Hierover weten we meer na de volgende persconferentie op 3 januari en we zullen je hierover zo snel mogelijk berichten. Mocht je vragen hebben, stuur dan een mail aan corona@ma-web.nl

Blijf gezond!

Nieuwsupdate 3 september 2021

Volgende week begint het nieuwe studiejaar. Omdat de 1,5 meter afstand regel is opgeheven voor het mbo kan iedereen na anderhalf jaar eindelijk weer les op school krijgen. We zijn erg blij dat we jullie vanaf volgende week weer op school kunnen verwelkomen!

Om mogelijke risico’s op besmetting te beperken, is het belangrijk dat we ons allemaal aan de volgende regels houden:

 • De regering adviseert iedereen dringend om zich tweemaal per week te testen. Je kunt hiervoor gratis zelftesten aanvragen op zelftestonderwijs.nl. Je krijgt de zelftest binnen een paar dagen thuisgestuurd. Op school liggen ook zelftesten klaar, je kunt ze bij de balie ophalen.
 • Bij een positieve zelftest ga je eerst naar een GGD-testlocatie voor een definitieve uitslag. Is de uitslag weer positief, dan moet je in quarantaine – ook als je al gevaccineerd bent. Is de uitslag negatief, dan kun je naar school komen. Je kunt de zelftest ook ophalen bij de balie van de Contactweg, Dintelstraat of Factory.
 • Als je klachten hebt die op Corona lijken, blijf je thuis, meld je je ziek en laat je je testen bij de GGD.
 • Mondneuskapjes blijven verplicht tijdens verplaatsing tussen lessen en in de kantine.
 • De kantine is open om eten en drinken af te halen; we pauzeren buiten of in het lokaal zoals aangegeven op het rooster.
 • Houd op de gangen en de trappen rechts.
 • Was regelmatig je handen.
 • Maak na de les je tafel schoon met een desinfecterend doekje.

Mochten we onverhoopt een ziekmelding krijgen van een collega of student, dan kun je erop rekenen dat we de procedures van de GGD stipt opvolgen. Dit betekent dat je hierover wordt geïnformeerd en dat wordt aangegeven welke stappen je moet ondernemen. Algemeen geldt dat wie langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter in contact is geweest met iemand die positief getest is, in quarantaine gaat en zich op dag 5 laat testen bij de GGD. Wie niet gevaccineerd is en niet getest is na 5 dagen, blijft 10 dagen in quarantaine. Wie volledig gevaccineerd is kan gewoon naar school komen, maar houdt de gezondheid goed in de gaten en maakt een testafspraak bij klachten.

Ook kun je erop vertrouwen dat wij zorgen voor voldoende ventilatie in de gebouwen en dat we vaker dan normaal lokalen en oppervlaktes schoonmaken. Daarnaast letten we erop dat de maximale groepsgrootte van 75 studenten per ruimte niet wordt overschreden.

We hopen dat we je hiermee voldoende hebben geïnformeerd en dat je een goede start van het nieuwe schooljaar kunt maken. Wij hebben er heel veel zin in! Mocht de situatie veranderen, dan zullen we je daarover direct informeren.

Nieuwsupdate 4 maart 2021

Vanaf maandag 8 maart gaan we onze onze studenten weer 1 dag per week lesgeven op school (studenten die stage lopen uitgezonderd). Deze lesdag komt bovenop de mogelijkheden die er al waren om examens af te nemen en praktijklessen te geven.

We zijn blij met deze mogelijkheid om weer een beetje normaal te kunnen werken en medewerkers en studenten weer regelmatiger te zien. Tegelijkertijd is het best spannend om veel mensen op school te ontvangen. Om ieders gezondheid zo goed mogelijk te beschermen en iedereen een veilig gevoel te geven is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de bekende maatregelen

 • Houd 1,5 meter afstand, ook buiten
 • Draag een mondkapje in de gangen
 • Was je handen grondig en vaak
 • Kom niet naar school bij klachten (bij jezelf of bij een van je huisgenoten) en laat je testen.

Nieuwsupdate 13 januari 2021

Tijdens de persconferentie van 12 januari 2021 is bekend gemaakt dat de lockdown met 3 weken verlengd wordt. Heel vervelend, want we snakken er allemaal naar om ons normale leven weer op te pakken. Maar met de komst van de Britse variant lijkt deze verlenging noodzakelijk om het aantal besmettingen tegen te gaan.

De verlenging van de lockdown betekent voor het mbo dat het onderwijs tot 7 februari blijft zoals het nu is. We doen er alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Met examens voor examenstudenten, online les waar het moet, praktijkles op school waar het kan en de mogelijkheid om op school te werken als dat thuis niet lukt.

Ook kun je als student rekenen op ondersteuning door je SLB’er. Mocht je hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met je studieloopbaanbegeleider (SLB’er).

Voor het vmbo blijven de huidige maatregelen tot 7 februari van kracht, maar er komt een maatregel bij. Ook middelbare scholieren moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar en onze medewerkers. Gelukkig hebben we drie ruimtes in school gevonden waar we een hele klas les kunnen geven, terwijl de leerlingen op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Dit betekent dat alle leerlingen uit het vierde leerjaar alle lessen kunnen blijven volgen op school. Leerlingen uit de eerste, tweede en derde klas blijven we zoveel mogelijk les online geven.

Natuurlijk blijven de bekende maatregelen gelden in en rond school:
• Draag altijd een mondkapje in school en in de klas als je docent daarom vraagt.
• Houd in en rond school altijd 1,5 meter afstand tot anderen
• Was je handen bij binnenkomst van de school en bij binnenkomst van het lokaal
• Kom niet naar school bij gezondheidsklachten, ook als iemand van jouw gezin koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten

Hou vol, juist nu! Mocht je vragen en/of ideeën hebben, neem gerust contact op via corona@ma-web.nl

Nieuwsupdate 16 december 2020

Op maandag 14 december 2020 zijn er strenge maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van corona te voorkomen. Deze maatregelen gelden ook voor het mbo.
Dit betekent dat er vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari nauwelijks meer les gegeven kan worden op school en dat het onderwijs weer voornamelijk online wordt aangeboden.

Examens en praktijklessen
Wel zijn er uitzonderingen. Examens voor studenten die dit jaar afstuderen gaan onder de nieuwe strenge regels gewoon door.
Daarnaast mogen er ook praktijklessen gegeven worden. Dit zijn lessen die alleen op school gegeven kunnen worden en die niet online te organiseren zijn. De opleiding beslist of er voor praktijklessen op school gegeven worden en zal de studenten hierover berichten. Dus houd Magister in de gaten.

Stages
Stages gaan door, zolang dit mogelijk is in de branche waarin de student werkzaam is. Dus als de activiteiten daar doorgaan, kan de stage ook doorgaan. Dit betekent misschien dat de student veel online zal werken of vervangende opdrachten krijgt. Dat hadden we graag anders gezien. Maar het belangrijkste is dat de student voortgang kan maken met de stage zodat er geen studievertraging ontstaat. Mocht de stage toch stoppen, neem dan contact op met de stagebegeleider van school en het stagebureau. Dan kunnen we zo snel mogelijk iets voor de student organiseren.

Bestaande maatregelen blijven gehandhaafd
Natuurlijk gelden de bekende regels als je naar school komt voor een examen of praktijklessen:
- Was je handen
- Houd 1,5 meter afstand
- Draag een mondkapje (in de les bepaalt je docent of er mondkapjes gedragen worden)
Blijf thuis bij gezondheidsklachten, ook als iemand van jouw gezin klachten heeft.

Nieuwsupdate 14 oktober 2020

Dinsdag 13 oktober heeft de regering nieuwe, strengere maatregelen bekend gemaakt. Deze landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. Voor het Mediacollege Amsterdam verandert er voorlopig niets. Het fysieke onderwijs, zoals nu georganiseerd op school, kan gewoon doorgaan naast de online lessen. Studenten en docenten die met het openbaar vervoer komen, kunnen dat blijven doen. Het maximale aantal mensen per ruimte geldt niet voor scholen en heeft voor ons dus geen gevolg. De enige verandering voor het mbo is het dringende advies een mondkapje te dragen. Binnen Ma gold dit al vanaf 7 oktober, met een mondkapjesplicht vanaf 19 oktober. Hieronder kun je lezen welke maatregelen nu voor het mbo gelden.

Mondkapjes verplicht in mbo
Landelijk geldt vanaf 14 oktober een dringend advies van de regering om mondkapjes te dragen in school als er van de ene naar de andere ruimte bewogen wordt. De regering wil op termijn een mondkapjesplicht invoeren voor alle scholen, behalve voor het basisonderwijs. Let op: bij het Mediacollege Amsterdam geldt al vanaf 19 oktober een mondkapjesplicht in onze gebouwen behalve in de lesruimten. Hierover hebben we 7 oktober gecommuniceerd. Het is dus verplicht om een mondkapje te dragen in school, behalve in de les. Tijdens de les bepaalt de docent of er een mondkapje gedragen moet worden. Ook tijdens de les kan een mondkapje door de docent verplicht worden gesteld. Als je astma hebt of een luchtwegziekte en bezwaar hebt tegen een mondkapje, dan kun je dit melden bij je Studieloopbaanbegeleider. Je krijgt dan binnenkort een kaart waarmee je kunt aantonen dat je met toestemming geen mondkapje draagt.

Reis zo min mogelijk
De regering wil het aantal reisbewegingen beperken om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. Reizen van en naar school zijn noodzakelijke reizen. Dit betekent dat zowel studenten als docenten gewoon naar school kunnen komen.

Maximaal 30 personen per ruimte
Binnen de nieuwe regels zijn maximaal 30 personen per ruimte toegestaan. Deze beperkingen gelden niet voor groepen op het schoolterrein of binnen school. Voor het Mediacollege Amsterdam verandert er dus niets. Maar het blijft uiteraard belangrijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Geen directe gevolgen voor Ma, maar blijf je aan bestaande regels houden
De strengere regels hebben dus voor het Mediacollege Amsterdam géén directe gevolgen. Maar het is wel heel belangrijk dat we ons allemaal aan de bestaande regels houden, zodat we gebruik kunnen blijven maken van de vrijheden die we nu hebben. Dus:
• Houd in en rond school altijd 1,5 meter afstand;
• Gebruik de in- en uitgang van jouw opleiding;
• Was je handen bij binnenkomst van de school en bij binnenkomst van het lokaal;
• Blijf thuis bij gezondheidsklachten, ook als iemand van jouw gezin koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft;
• Draag een mondkapje in school als je van de ene naar de andere ruimte gaat.

Nieuwsupdate 29 september 2020

Er zijn steeds meer coronabesmettingen, vooral in de grote steden. De regering maakte gisteren strengere maatregelen bekend om die verspreiding te beperken. In deze update gaan we in op de maatregelen die school raken.

School blijft open
De meeste maatregelen die gisteren werden aangekondigd gelden niet voor scholen. Dit betekent dat we lessen op school blijven aanbieden. Om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen in de gebouwen zijn, werken alleen docenten en medewerkers die les op school mogelijk maken op school. De andere medewerkers werken vanuit huis.

Zo min mogelijk excursies
Reisbewegingen kunnen tot extra besmetting leiden. Daarom beperken we de reisbewegingen van medewerkers en studenten zoveel mogelijk. Dit betekent: wel les op school, maar geen excursies tenzij dit essentieel is voor de voortgang van het onderwijs.

BPV
Als je stage loopt, overleg dan wat de mogelijkheden zijn om thuis te werken. Kom je er niet uit met je stagebedrijf, overleg dan met je stagebegeleider van school. Hier geldt: thuiswerken is de norm, maar in overleg kan hiervan worden afgeweken.

Mondkapjes?
In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag geldt een dringend advies om mondkapjes te dragen in publieke ruimten. School is geen publieke ruimte en daarom verplichten we het dragen van mondkapjes in school voorlopig niet. Uiteraard houden we de ontwikkelingen in de gaten. Het dragen van mondkapjes is natuurlijk wel toegestaan. Binnen je opleiding kunnen daarover afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld om mondkapjes te dragen tijdens praktijklessen.

Houd je aan de regels
Om niet in een lockdown terecht te komen is het belangrijk dat we ons aan de bekende regels houden en elkaar daarop aanspreken:
- Houd in en rond school altijd 1,5 meter afstand
- Gebruik de in- en uitgang van jouw opleiding.
- Was je handen bij binnenkomst van de school en bij binnenkomst van het lokaal.
- Blijf thuis bij gezondheidsklachten, ook als iemand van jouw gezin koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.

De maatregelen blijven in ieder geval tot 19 oktober geldig.

Veelgestelde vragen start schooljaar 2020-2021 mbo

Wat gebeurt er na de zomervakantie?

Er zijn na de zomervakantie weer meer onderwijsactiviteiten mogelijk op ons mbo. Lessen worden gespreid over de week en de dag, zodat studenten gespreid kunnen reizen van en naar de instelling. De beperking om lesactiviteiten te plannen tussen 11.00 en 15.00 uur is vervallen. Wel moet er 1,5 meter afstand worden gehouden tussen studenten onderling en tussen studenten en onderwijspersoneel. In de praktijk betekent dit les in halve klassen en online onderwijs.

We houden ons daarbij aan de volgende regels:
- Houd 1,5 meter afstand
- Was vaak en tenminste 20 seconden je handen;
- Hoest en nies in je elleboog
- Schud geen handen
- We melden besmettingsgevallen bij de GGD;
- We beperken het aantal contacten;
- We checken of studenten coronagerelateerde klachten hebben zodat ze dan thuis blijven.

Wat zijn de regels voor ouders, onderwijspersoneel en leerlingen na een vakantie in het buitenland?

We doen een dringend beroep op ouders, onderwijspersoneel en studenten na een verblijf in het buitenland met een oranje of rood reisadvies 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Kijk hier voor welke landen dat geldt.

Tijdens de thuisquarantaine mag je niet op school komen. Omdat Ma verantwoordelijk is voor de veiligheid op school kunnen we mensen wegsturen die zich hier niet aan houden.

Is quarantaine na een vakantie in een oranje of een rood land een geldige verzuimreden?

De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor studenten die vanwege thuisquarantaine direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.

Hoe moeten studenten naar school komen?

Studenten komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. Als dat niet lukt kan er gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer.

Is de kantine open?

Ja, de kantine is weer open. Maar om drukte te vermijden nemen studenten zoveel mogelijk hun eigen lunch mee.

Mogen de kluisjes weer worden gebruikt?

Studenten kunnen hun kluisjes nog niet gebruiken omdat er dan geen rekening gehouden kan worden met 1,5 meter afstand.

Zijn de werkplekken in de klaslokalen schoon?

Alle werkplekken worden tweemaal per dag schoongemaakt. Studenten wassen hun handen bij binnenkomst van het lokaal en maken hun eigen bureau schoon met de middelen die hiervoor aanwezig zijn. Docenten maken aan het eind van de les hun eigen bureau schoon.

Welke rol speelt ventilatie op scholen bij verspreiding van COVID-19?

Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waar scholen aan moeten voldoen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.).

Hoe zorgen we voor goede ventilatie?

We laten onderzoek doen naar de kwaliteit van de ventilatie en nemen waar nodig maatregelen. Tot die tijd geldt:
- Ventilatie met 100 % buitenlucht (geen circulatie)
- ‘s Nachts en in weekend blijft ventilatie draaien
- Ramen blijven hele dag geopend (facilitair) en we zetten ramen en deuren regelmatig tegen elkaar open.
- We gebruiken geen mobiele airco’s en zwenkventilatoren om luchtstromen te voorkomen.

Hoe beperken we het aantal mensen op school?

We geven les aan halve klassen en verzorgen online onderwijs. Daarnaast verzoeken we studenten en docenten naar huis te gaan direct na afloop van de lessen. Overige medewerkers werken zoveel mogelijk thuis.

Veelgestelde vragen start schooljaar 2020-2021 vmbo

Wat gebeurt er na de zomervakantie?

Ons vmbo is weer helemaal open. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen onderling geen afstand meer te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog wel 1,5 meter afstand.

We houden ons daarbij aan de volgende regels:
- Was vaak en tenminste 20 seconden je handen;
- Hoest en nies in je elleboog
- Schud geen handen
- We melden besmettingsgevallen bij de GGD;
- We beperken van het aantal contacten;
- We checken of leerlingen coronagerelateerde klachten hebben zodat ze dan thuis blijven.

Wat zijn de regels voor ouders, onderwijspersoneel en leerlingen na een vakantie in het buitenland?

We doen een dringend beroep op ouders, onderwijspersoneel en leerlingen na een verblijf in het buitenland met een oranje of rood reisadvies 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Kijk hier voor welke landen dat geldt.

Tijdens de thuisquarantaine mag je niet op school komen. Omdat Ma verantwoordelijk is voor de veiligheid op school kunnen we mensen wegsturen die zich hier niet aan houden.

Is quarantaine na een vakantie in een oranje of een rood land een geldige verzuimreden?

De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die vanwege thuisquarantaine direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.

Hoe moeten de leerlingen in het voortgezet onderwijs naar school komen?

Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. Als dat niet lukt kan er gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer.

Is de kantine open?

Ja, de kantine is weer open. Maar om drukte te vermijden nemen leerlingen zoveel mogelijk hun eigen lunch mee.

Mogen de kluisjes weer worden gebruikt?

Leerlingen mogen hun kluisjes weer gebruiken. Onderling geldt er immers geen 1,5 meter afstand.

Zijn de werkplekken in de klaslokalen schoon?

Alle werkplekken worden tweemaal per dag schoongemaakt. Leerlingen wassen hun handen bij binnenkomst van het lokaal. Docenten maken hun eigen werkplek schoon aan het eind van de les

Welke rol speelt ventilatie op scholen bij verspreiding van COVID-19?

Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waar scholen aan moeten voldoen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.).

Hoe zorgen we voor goede ventilatie?

We laten onderzoek doen naar de kwaliteit van de ventilatie en nemen waar nodig maatregelen. Tot die tijd geldt:
- Ventilatie met 100% buitenlucht (geen circulatie)
-‘s Nachts en in weekend blijft ventilatie draaien
- Ramen blijven hele dag geopend (facilitair) en we zetten ramen en deuren regelmatig tegen elkaar open.
- We gebruiken geen mobiele airco’s en zwenkventilatoren om luchtstromen te voorkomen.

Veelgestelde vragen schooljaar 2019-2020

Worden er lessen gegeven?
Nee, vanaf maandag 16 maart tot en met 5 mei zijn er geen reguliere lessen op school. Mogelijk zijn er wel activiteiten voor kleine groepen. Hierover krijg je dan bericht. Er wordt zoveel mogelijk online onderwijs verzorgd. Dit is verplicht.
Ik zit op het vmbo en heb examen. Gaat dat door?Op 24 maart is besloten dat de Centrale Examens (CE) en het Centraal Schriftelijk Praktisch Examen MVI (CSPE) dit jaar niet doorgaan vanwege de corona-crisis. Minister Slob heeft aangegeven dat scholen zich voor het wel of niet slagen van leerlingen zullen moeten baseren op de resultaten van de schoolexamens. De geplande schoolexamens (SE) van Ma zijn doorgegaan. Over inhalen / herkansing word je geïnformeerd. Wij verwachten als school nog verdere informatie vanuit de overheid over eventuele aanpassingen in de zak- en slaagregeling en de herkansingen. Zodra wij meer weten zullen we dit bekend maken.
Zie voor meer informatie de Nieuwsupdate 24 maart examens vmbo. Ik zit op het mbo en heb een examen. Gaat dat door?Ja, de mbo-examens gaan door. Op 24 maart is er overleg geweest tussen de minister van onderwijs en de MBO Raad over de gevolgen van de aangescherpte maatregelen voor de mbo-examens.

De MBO Raad heeft de minister geadviseerd om mbo’s de mogelijkheid te bieden tot 6 april geen fysieke examens af te nemen, zodat scholen zich kunnen voorbereiden op onderwijs op afstand en een veilige examinering. Deze periode is tot ten minste 28 april verlengd. De minister heeft de mbo’s deze mogelijkheid geboden, maar het is aan de mbo’s om te besluiten of zij van deze mogelijkheid gebruik maken.

Om onnodige studievertraging te voorkomen gaan bij Ma de examens gewoon door, eventueel in aangepaste vorm. We bieden maatwerk per student en kijken daarbij welke onderdelen nu afgerond moeten worden en welke later kunnen. We bieden alleen studenten die in hun laatste studiejaar zitten de mogelijkheid om examens te doen. Hierdoor ontstaat ruimte om de examens in kleinere groepen af te nemen volgens de richtlijnen van het RIVM met een tussenruimte van minimaal 1,5 meter. 

Ma benadrukt dat het aan de student zelf is om, eventueel in overleg met ouders, wel of geen gebruik te maken van de examengelegenheden. Wie ziek is, of vanwege redenen die samenhangen met de corona-crisis niet mee kan doen aan een examen, meldt zich af bij het Examenbureau. Niet meedoen aan een examen kan leiden tot studievertraging. Wanneer een student na eventueel inhalen gebruik wil maken van de herkansingsmogelijkheden bestaat er een kans dat deze pas na 1 oktober plaats kan vinden waardoor een student niet vóór 1 oktober 2020 gediplomeerd kan worden.Waar vind ik de data van de examens?De data van de examens Nederlands, Engels en rekenen (avo-vakken) staan in het examenrooster dat een week van tevoren op Magister wordt gepubliceerd. Daarnaast worden de examenroosters aan de deelnemers gemaild door het examenbureau. In deze onzekere periode kan de agenda wekelijks veranderen. Houd daarom je mail en Magister goed in de gaten.Proeve van bekwaamheidDe Proeve van Bekwaamheid gaat gewoon door, eventueel in aangepaste vorm. Studenten krijgen hierover bericht van hun eigen opleiding. Ook tijdens de proeven houden we ons streng aan de richtlijnen van het RIVM.
Hoe voorkomen we besmetting tijdens de examens? Ma volgt de richtlijnen van het RIVM streng op. Dat betekent dat studenten en medewerkers thuis blijven bij milde verkoudheidsklachten. Als iemand in het huishouden koorts heeft of luchtwegproblemen, dan blijft iedereen thuis. Tijdens het examen zien we erop toe dat iedereen minimaal 1,5 meter afstand houdt. Er komen niet meer dan 30 studenten tegelijkertijd naar Ma en de examens worden met maximaal 12 personen in een lokaal afgenomen. Voorafgaand en na afloop van het examen wast iedereen de handen. Daarnaast worden toetsenbord en werkplek voor en na afloop van het examen schoongemaakt. Wat moet ik doen bij gezondheidsklachten tijdens een examen?
Wie last heeft van verkoudheid, kortademigheid of koorts blijft thuis en moet zich ziekmelden bij het verzuimbureau en examenbureau en de regels volgen van het Examenreglement. Ook bij koorts of luchtwegproblemen van een huisgenoot blijf je thuis. 
Is deelname aan examenactiviteiten verplicht?Ja, deelname aan de examenactiviteiten die door school worden georganiseerd is verplicht. Van leerlingen en studenten wordt verwacht dat zij deelnemen aan de (school)examens als ze geen gezondheidsklachten hebben, zij niet in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben.
Wanneer een herexamen?In geval van ziekte, thuisquarantaine of een kwetsbare gezondheid of redenen die samenhangen met het corona-virus, kun je gebruik maken van de reguliere herkansingen en/of inhaalmogelijkheden. Als de examencommissie vaststelt dat je om een geldige reden afwezig bent, dan geldt het eerstvolgende examen als eerste kans. Zo niet, dan geldt het als herkansing. Raadpleeg hiervoor het Examenreglement.
BPV/stage in NederlandBPV/stage in Nederland gaat gewoon door, tenzij je stagebedrijf de activiteiten zelf staakt en jou niet meer kan begeleiden. Je neemt dan contact op met je stagebegleider van school. Het onderwijsteam beoordeelt vervolgens of jouw leerdoelen en praktijkopdrachten behaald zijn, ook als het wettegelijk vastgestelde minimum aantal uren niet is gehaald. Als de BPV niet afgerond kan worden, dan moet je de BPV later inhalen. 

Studenten hebben het recht om tijdelijk geen stage te volgen als dit volgens hen leidt tot een te risicovolle situatie. Als je besluit de stage te onderbreken, dan informeer je Ma (w.edam@ma-web.nl), de stagebegeleider van school en het leerbedrijf. Ma blijft studenten die hun stage continueren (op afstand) begeleiden.

Heb je last van klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf dan thuis en meld dat bij je stagebedrijf en ons verzuimbureau. Ook bij koorts of luchtwegproblemen van een huisgenoot blijf je thuis. 
Kan ik mijn stage door laten lopen in de zomervakantie?Nee, dat is niet de bedoeling. Studenten kunnen de verloren tijd na de zomervakantie inhalen in hun tweede stageperiode.
Hoe gaan we om met buitenlandse stages?Studenten die stagelopen in het buitenland hebben het dringende advies gekregen zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland. Als je weigert terug te keren, ligt de verantwoordelijkheid voor deze keuze bij jou (indien meerderjarig). Tot nader order gaan er geen studenten meer naar het buitenland op een nieuwe stage.
Hoe gaan we om met het bindend studieadvies (BSA)? In mei geven we elke eerstejaars student een (bindend) studieadvies gebaseerd op de studievoortgang van 1 augustus 2019 tot 1 mei 2020. In bijzondere gevallen mag het advies ook in de maand juni gegeven worden. We houden rekening met de huidige situatie. Bij twijfel of indien een opleiding een onvoldoende beeld heeft om een student een betrouwbaar advies te geven, geven we de betreffende student het voordeel van de twijfel. We proberen zo min mogelijk studenten te laten doubleren.
Gaan bijeenkomsten en evenementen bij Ma door?
Nee, alle niet-onderwijsgerelateerde evenementen en bijeenkomsten gaan niet door.
Excursies en werkweken Er vinden tot nader order geen binnen- en buitenlandse excursies en werkweken plaats.
Ik lees van alles over het virus; welke site is betrouwbaar?De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren. De NOS is daarom een betrouwbare informatiebron. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen.
Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts?Het RIVM geeft een actueel advies over wanneer je je moet melden bij de huisarts. Check de site van het RIVM.
Hoe informeert Ma haar studenten en medewerkers?We houden het nieuws voortdurend bij en informeren onze studenten en medewerkers zodra er belangrijke informatie over het virus te melden is. Als student kun je nieuws vinden op deze webpagina en in je mail. Medewerkers informeren we via mail en ma-plein (het intranet).
Hoe voorkomt Ma besmetting?Ma volgt de richtlijnen van het RIVM streng op. Dit betekent dat je thuisblijft bij milde verkoudheidsklachten. Ook bij koorts of luchtwegproblemen van een huisgenoot blijf je thuis. Daarnaast houden we 1,5 meter afstand van elkaar, laten we maximaal 30 studenten tegelijkertijd toe voor examens en medewerkers werken zo veel mogelijk thuis.
Thuiswerken?Medewerkers van Ma die thuis kunnen werken, wordt verzocht thuis te werken. Dit gebeurt altijd in overleg met de leidinggevende.Ik heb me aangemeld bij Ma, wat gebeurt er nu?
Je aanmelding wordt gewoon verwerkt, je ontvangt daarvan van ons een bericht. Daarna word je door de opleiding geïnformeerd over een eventueel intakegesprek.

Let op:
 wegens de coronacrisis vinden de intake-activiteiten niet meer op school plaats. Alle intakegesprekken gaan nu telefonisch. Ook voor intakedagen, audities e.d. is een andere oplossing gevonden. 
De intakeprocedure kan mogelijk wat langer duren vanwege de maatregelen die ook wij hebben moeten nemen in verband met corona.
Moet ik mij aanmelden voor 1 april om toelatingsrecht te houden?
Nee, de datum is verschoven naar 1 mei 2020.

Meer vragen en antwoorden vind je op de site van het Ministerie van OCW.

Nieuwsupdate 3 juni

Nieuwsupdate 3 juni

Half mei maakte het kabinet bekend dat een aantal eerder voorgestelde versoepelingen op 15 juni wordt doorgevoerd. Hieronder valt ook de aangekondigde mogelijkheid voor het mbo om de gebouwen verder open te stellen voor examens en praktijklessen. Dit betekent niet dat er na 15 juni veel verandert. Examens en proeven van bekwaamheid zijn afgelopen maanden bij ons gewoon doorgegaan. Daar komt nu de mogelijkheid om praktijklessen te geven bij. Maar die mogelijkheid is beperkt.

Scholen mogen alleen open tussen 11.00 – 15.00 uur om overbelasting van het OV te voorkomen. Ook het aantal mensen dat in school mag, blijft beperkt tot 20 % van de normale bezetting. En studenten en docenten moeten anderhalve meter afstand houden. Dit betekent in de praktijk dat er alleen halve klassen toegelaten kunnen worden in de les.

Het is onze ambitie dat iedere klas één dag per week les krijgt op locatie. Op dit moment inventariseren we de wensen van de onderwijsteams. Daarbij geldt dat we zoveel mogelijk gebruik blijven maken van het afstandsonderwijs dat we succesvol hebben opgezet. De onderwijsteams maken vervolgens hun eigen afweging welke klassen zij op locatie les willen geven. Daarbij worden de wensen van ouders en studenten meegenomen. De uitkomsten worden vervolgens door het roosterbureau verwerkt.

Het vmbo heeft de lessen sinds 3 juni hervat. Maar ook hier geldt dat er alleen les gegeven kan worden op school tussen 11.00 en 15.00 uur met een maximale bezetting van 20%. Buiten de lessen op school gaan de lessen op afstand gewoon door.

Nieuwsupdate 1 april

Op 31 maart werd bekend dat het kabinet de maatregelen tegen de corona-verspreiding verlengt tot ten minste 28 april en scholen gesloten blijven tot na de meivakantie. In grote lijnen blijft de situatie voor Ma hetzelfde. We bieden onderwijs op afstand en maatwerk in begeleiding en examinering om onnodige studievertraging te voorkomen. 

Ma blijft tot 6 mei gesloten voor regulier onderwijs
De scholen blijven in ieder geval voor het reguliere onderwijs gesloten tot na de meivakantie. Voor Ma betekent dit 6 mei. Op 4 mei is de school open, maar dan staat een studiedag gepland en 5 mei is een landelijke feestdag. De eerstmogelijke dag dat er weer onderwijs op locatie mogelijk is, is dus 6 mei.

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden voor de meest recente informatie.

Nieuwsupdate 24 maart examens vmbo

Dit is een update met betrekking tot het besluit van de minister om de centrale eindexamens voor middelbare scholieren (vmbo bij Ma) niet door te laten gaan.

Op 24 maart is besloten dat de Centrale Examens (CE) en het Centraal Schriftelijk Praktisch Examen MVI (CSPE) dit jaar niet doorgaan vanwege de corona-crisis. Minister Slob heeft aangegeven dat scholen zich voor het wel of niet slagen van leerlingen zullen moeten baseren op de resultaten van de schoolexamens. De geplande schoolexamens (SE) van Ma gaan wel door volgens planning. Wij verwachten als school nog verdere informatie vanuit de overheid over de precieze uitwerking van dit besluit met betrekking tot eventuele aanpassingen in de zak- en slaagregeling en de herkansingen. Zodra wij meer weten zullen we dit bekend maken.

Schoolexamens leerjaar 4:
Wij hebben, op basis van deze berichtgeving besloten om de schoolexamens voor leerjaar 4, die deze week nog gepland staan, door te laten gaan. Wij weten dat leerlingen zich hier al op voorbereid hebben. Om ervoor te zorgen dat de groepen leerlingen klein blijven, gaan wij de examenkandidaten nog meer spreiden. De dagen van de examens blijven gelijk, maar het kan zijn dat de leerling op een ander tijdstip examen zal moeten doen. Het nieuwe schoolexamenrooster is inmiddels per e-mail aan alle ouders/verzorgers van leerlingen gestuurd. Ook worden de aanpassingen in Magister verwerkt.

Verscherpte controle op maatregelen:
Wij houden ons bij de examinering stipt aan de regels van het ministerie van OCW en het RIVM. De afgelopen twee dagen hebben wij al ervaring opgedaan met deze regelgeving tijdens de examinering. Leerlingen konden goed worden verspreid, leerlingen en medewerkers hebben hun handen gewassen voordat zij het examenlokaal mochten betreden en overal is minimaal 1,5 meter afstand aangehouden. De komende dagen zullen wij, naar aanleiding van de aanscherping van de maatregelen, echter nog scherper toezien op de naleving van de regels. Dit betekent dat leerlingen die zich in of om school niet aan deze maatregelen houden, zullen worden weggestuurd. Wanneer hierdoor het schoolexamen niet gemaakt kan worden, telt dit als een onregelmatigheid.

Aanwezigheid schoolexamens:
We begrijpen dat de berichtgeving en de maatregelen die de regering nu neemt voor onrust bij ouders en leerlingen kunnen zorgen. Het Mediacollege Amsterdam doet er alles aan om de schoolexamens zo goed mogelijk te laten verlopen en deze snel af te ronden. We verwachten dat we op deze manier studievertraging van de leerlingen kunnen voorkomen, zodat er volgend jaar met een vervolgopleiding kan worden gestart.

Wij verwachten alleen leerlingen op school voor de schoolexamens, wanneer zij geen gezondheidsklachten hebben, zij niet in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben. In geval van ziekte, thuisquarantaine of een kwetsbare gezondheid moet de leerling ziekgemeld worden bij de examensecretaris, dhr. D. Maätita via onderstaand mailadres. Er zal dan voor de leerling een inhaalmoment verzorgd worden.

Neem voor verdere vragen over de examens contact op met dhr. Maätita, examensecretaris: d.maatita@ma-web.nl.

Nieuwsupdate 24 maart examens mbo

Op 23 maart zijn de maatregelen die de regering neemt om de verspreiding van het corona-virus af te remmen aangescherpt. Op 24 maart is er overleg geweest tussen de minister van onderwijs en de MBO Raad over de gevolgen van deze aangescherpte maatregelen voor de mbo-examens.

De MBO Raad heeft de minister geadviseerd om mbo’s de mogelijkheid te bieden tot 6 april geen fysieke examens af te nemen, zodat scholen zich kunnen voorbereiden op onderwijs op afstand en een veilige examinering. De minister heeft de mbo’s deze mogelijkheid geboden, maar het is aan de mbo’s om te besluiten of zij van deze mogelijkheid gebruik maken. 

Ma heeft besloten dat zij geen gebruik maakt van de mogelijkheid om examens tot na 6 april uit te stellen. Wij hebben reeds maatregelen genomen om AVO-examens af te nemen volgens de richtlijnen van het RIVM met kleine groepen en een tussenruimte van 1,5 meter tussen de kandidaten. Ook de proeven van bekwaamheid zijn aangepast aan de richtlijnen van de RIVM en kunnen doorgaan. We willen hiermee voorkomen dat onze studenten studievertraging oplopen: uitstel kan in deze tijden makkelijk tot afstel leiden. Bovendien kunnen de examens nu nog aansluitend op het onderwijs worden afgenomen. Te veel tijd tussen het behandelen van de stof en het afnemen van de examens leidt vaak tot minder goede resultaten. De examens gaan dus voorlopig gewoon door, al kan het zijn dat er later nog verdergaande maatregelen genomen worden door de regering. 

Zie voor meer informatie de Veelgestelde vragen en antwoorden.

Nieuwsupdate 19 maart

Nieuwsupdate 19 maartDe Corona-crisis heeft niet alleen invloed op ons onderwijs. Ook voor de examens heeft de Corona-crisis gevolgen. Zo zijn de schoolexamens voor onze vmbo-leerlingen een week uitgesteld tot 23 maart. Voor onze mbo-studenten geldt dat de examinering zoveel mogelijk wordt doorgezet. Hieronder lees je wat dit betekent.
Schoolexamens vmboDe schoolexamens voor onze vmbo-leerlingen die vanaf 16 maart zouden starten, zijn een week uitgesteld. Start van de schoolexamens is nu 23 maart. Vmbo-leerlingen en hun ouders hebben hierover bericht gehad. Onze inzet is om iedere leerling de kans te geven voor de start van een nieuwe opleiding het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden. Tijdens de examens houden we ons natuurlijk aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat leerlingen en medewerkers klachtenvrij  moeten zijn om aanwezig te zijn bij de examens (geen verkoudheid, kortademigheid of koorts). De examens zullen in groepen van maximaal 25 leerlingen worden afgenomen en er wordt een afstand van 1.5 meter in acht genomen.
Examens mboDe examencommissie van Ma vergadert woensdag 18 maart over de manier waarop examens worden afgenomen. Mbo-studenten horen zo snel mogelijk van hun opleiding of en welke veranderingen er in de examinering zijn. Algemeen geldt:

 • Studenten die dit studiejaar kunnen afstuderen krijgen voorrang. De examinering wordt zoveel mogelijk doorgezet.
 • Examinering moet op een veilige en verantwoorde wijze mogelijk zijn. Bijvoorbeeld mondelinge examens en online afname van (onderdelen van) het beroepsgerichte examen, examineren op de locatie van de stageplek of op een andere locatie.

Voorkom studievertragingOm studievertraging voor studenten en leerlingen te voorkomen spant Ma zich in om de examens af te nemen binnen de gemaakte examenplanning. Deelname aan de examenactiviteiten die door school worden georganiseerd is verplicht. Van leerlingen en studenten wordt verwacht dat zij deelnemen aan de (school)examens als er geen gezondheidsklachten zijn, zij niet in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben. In geval van ziekte, thuisquarantaine of een kwetsbare gezondheid maak je gebruik van de reguliere herkansingen.
Online onderwijs gestartVanwege het corona-virus kunnen er voorlopig geen lessen gegeven worden in de gebouwen van het Mediacollege Amsterdam. Dit betekent niet dat er voorlopig geen onderwijs is. De afgelopen dagen is er hard gewerkt om een online leeromgeving op te starten. MBO-studenten hebben inmiddels een mail ontvangen waarin wordt aangegeven dat ze zijn toegevoegd aan een online klas in Microsoft Teams. In deze instructievideo wordt uitgelegd hoe je bij jouw online klas komt. VMBO-leerlingen hebben een mail ontvangen met uitleg over de manier waarop zij online onderwijs kunnen volgen. Inmiddels is het online onderwijs gestart.
Online onderwijs verplicht
Let op: het is verplicht om jouw online onderwijs te volgen. Dit betekent dat je van maandag t/m vrijdag van 8.30 en 17.30 uur beschikbaar bent om mee te doen aan de lessen die op dat moment online worden aangeboden. Er is natuurlijk niet de hele dag les. De lessen zullen zoveel mogelijk volgens je rooster op Magister gegeven worden. We monitoren vanuit school welke student inlogt. Ben je ziek en kun je zelfs geen online onderwijs volgen, dan meld je je volgens de gebruikelijke wijze af door te bellen naar ons verzuimbureau. Vragen?De docenten doen enorm hun best om op deze manier het onderwijs toch mogelijk te maken en iedereen te kunnen begeleiden. Wanneer je vragen hebt over Microsoft Teams staan de docenten en de afdeling ict klaar om te helpen. Op de site van het ministerie van OCW vind je antwoorden op veelgestelde vragen over het mbo en het vmbo.

Nieuwsupdate 15 maart

Nieuwsupdate 15 maart

Zondag 15 maart heeft de regering besloten dat alle scholen tot en met 6 april dicht zijn voor regulier onderwijs. Dit betekent in ieder geval dat Ma de schoolgebouwen voor leerlingen en studenten sluit tot 19 maart. We kijken of we voor specifieke activiteiten het schoolgebouw na 19 maart mogelijk toch (beperkt) openen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan examens. Ma werkt nu hard aan het inzetten van afstandsleren waar mogelijk.
Wat betekent dit voor vmbo-leerlingen?
Ma geeft examenleerlingen prioriteit. Alle schoolexamens gaan als gevolg van dit besluit gewoon door, met uitzondering van de schoolexamens aanstaande maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 maart. Deze examens worden één week doorgeschoven. Deze specifieke groep leerlingen en de ouders / verzorgers krijgt hierover nog informatie van de examensecretaris. Voor de andere leerlingen betekent dit dat wij vragen om de mail in de gaten te houden. Wij werken eraan om de lessen zo veel mogelijk op een andere manier aan te bieden. 
Wat betekent dit voor mbo-studenten? Wij vragen van alle mbo-studenten om de mail in de gaten te houden. Wij werken eraan om de MBO lessen waar mogelijk digitaal aan te bieden. We zullen daarnaast in de komende dagen bekijken of we bijvoorbeeld voor examenkandidaten in kleinere groepen activiteiten kunnen organiseren. Ook zullen we in de komende dagen kijken welke afspraken met studenten gemaakt kunnen worden rondom de proeve van bekwaamheid. 
Hoe verder?Het crisisteam van Ma komt dagelijks bij elkaar om te bepalen welke verdere maatregelen nodig zijn in school. Zodra er nieuws is, zullen we dat hier delen. Houd daarnaast je mail in de gaten voor berichten van school. 
Vragen?Mail je vraag naar corona@ma-web.nl, of lees de nieuwsflits voor het voortgezet onderwijs van het Ministerie van OCW: 
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-voortgezet-onderwijs/2020/nieuwsflits-maart

De nieuwsflits voor het mbo van het Ministerie van OCT lees je hier: 
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-middelbaar-beroepsonderwijs

We hopen dat de situatie zich snel gaat verbeteren en wij al onze leerlingen en studenten weer op school kunnen verwelkomen.

Han Smits, Martijn Groep

College van Bestuur