Zoeken

MA-studenten onderzoeken in podcast impact van corona op onderwijs

Nog niet eens zo heel lang geleden voelden we allemaal de gevolgen van corona. Maar hoe gaat het nu?

woensdag 14 februari 2024

Weet je nog? Winkels dicht, afstand houden, geen feestjes en de scholen dicht. Nog niet eens zo heel lang geleden voelden we allemaal de gevolgen van corona. Maar hoe gaat het nu? De commissie Platform Perspectief Jongeren (PPJ) is samen met studenten van het Mediacollege Amsterdam op zoek gegaan naar dat antwoord. Wat zijn de effecten van corona op kinderen, jongeren en studenten?
PodcastserieVier studenten van onze opleiding Mediaredactiemedewerker hebben hierover een podcast-serie gemaakt in opdracht van PPJ. Ze zijn de afgelopen maanden het hele land doorgereisd om in gesprek te gaan met jongeren, docenten en jeugdprofessionals over de gevolgen van corona en de effecten van de NPO-gelden. Ze keken naar de perspectieven vanuit basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Het was een spannende klus, maar ze hebben het ontzettend goed gedaan. Het onderzoek en de podcast zijn aangeboden aan het ministerie van OCW. De thumbnail van de podcast is gemaakt door MAmedia.
Luister de podcast via SpotifyDe podcast over de effecten van corona is te beluisteren via Platform Perspectief Jongeren | Podcast on Spotify.
Nationaal Programma OnderwijsDe commissie Platform Perspectief Jongeren (PPJ) deed de maatschappelijke begeleiding van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma verdeelde 8,5 miljard euro om de gevolgen van corona voor het onderwijs te verzachten. De commissie stelt in haar advies echter ook dat de impact van de coronacrisis helaas nog vele jaren merkbaar blijft in het onderwijs. Het eindadvies van de commissie is begin februari aangeboden aan de Ministers van Onderwijs en wordt verder toegelicht in de vierdelige podcast ‘PPJ en de effecten van corona’, gemaakt met commissieleden, dóór jongeren.
Over de commissie Platform Perspectief JongerenVanaf juni 2021 tot januari 2024 begeleidde en volgde de commissie Platform Perspectief Jongeren (PPJ), in samenspraak met jongeren, het Nationaal Programma Onderwijs. De commissie wilde hierbij antwoord geven op vragen als ‘hoe bereikt het programma jongeren?’, ‘hoe past het programma binnen het bredere beleid voor de positie van jongeren?’ en ‘hoe kan het ministerie van OCW zorgen dat de effecten van het programma van lange duur zijn, zodat kansenongelijkheid wordt tegengegaan?’