Zoeken

Practoraat Mediawijsheid

Het Practoraat Mediawijsheid is een samenwerking tussen het Mediacollege Amsterdam, ROC TOP, ROC van Amsterdam MBO College West en het Hout- en Meubileringscollege. Met de activiteiten en resultaten van het Practoraat willen we studenten leren omgaan met de medialisering van de maatschappij en zicht krijgen op de positie van mediawijsheid binnen het beroepsonderwijs.

De meerwaarde van het Practoraat Mediawijsheid
03:30

Wat willen we bereiken met het Practoraat Mediawijsheid?

Het mbo heeft als taak zijn studenten voor te bereiden op de eisen van de samenleving en de arbeidsmarkt. Van jongeren wordt vaak gedacht dat ze mediawijs zijn, omdat ze zijn opgegroeid in een mediale samenleving. Helaas is dit meestal niet het geval. Scholen spelen een belangrijke rol bij het rechtzetten van dit misverstand en het inlopen van de achterstand waar veel jongeren mee te maken hebben. Als Practoraat Mediawijsheid zien we daarom graag dat mediawijsheid geïntegreerd wordt in het curriculum van het mbo.  

Door de samenwerking tussen verschillende instellingen krijgen we zicht op de positie van mediawijsheid binnen het beroepsonderwijs. Door deze samenwerking wordt het mogelijk samen te leren, te ontwikkelen en praktijkkennis en ervaring met betrekking tot mediawijsheid (ruimer) te delen. 

Toegepast onderzoek

Wekelijks komen docenten van de vier verschillende scholen samen om te onderzoeken en experimenteren mediawijsheid in hun eigen klas. In verschillende bijeenkomsten leren de docenten zelf meer over mediawijsheid en hoe hierover lesgegeven kan worden. Met de kennis en ervaringen die de docenten opdoen, verbeteren ze hun les, schrijven nieuwe lessen en maken video’s of posters. Alle opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld op mbomediawijs.nl.

Vragen?

Meer informatie of vragen? practoraatmediawijsheid@ma-web.nl.

Deel deze pagina: