Zoeken

Practoraat Mediawijsheid

Het Practoraat Mediawijsheid is een samenwerking tussen het Mediacollege Amsterdam, het ROC van Amsterdam College West en het Hout- en Meubileringscollege. Met de activiteiten en resultaten van het Practoraat willen we studenten leren omgaan met de medialisering van de maatschappij en zicht krijgen op de positie van mediawijsheid binnen het beroepsonderwijs.

Een portret van het Practoraat Mediawijsheid
07:22

Toegepast onderzoek

Rond 2001/2002 werd de term lectoraat geïntroduceerd in het hbo. Een kenniskring aangevoerd door een lector, een soort praktijkprofessor die toetst of alles wat bedacht wordt ook effectief is. Binnen het mbo is ontwikkelde kennis vaak alleen lokaal beschikbaar en wordt er maar beperkt samengewerkt met het bedrijfsleven. Toegepast onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven, daar moeten we meer mee doen in het mbo. Daarom is vanuit het Mediacollege Amsterdam in 2012 het Practoraat Sociale Media opgestart. Centraal stond de vraag 'hoe kunnen we het onderwijs verbeteren door de inzet van sociale media?'. 

In september 2017 is het Practoraat Sociale Media omgevormd tot Practoraat Mediawijsheid, waarin de opgedane kennis over sociale media in het onderwijs verder wordt uitgewerkt. Dit is een samenwerking tussen Mediacollege Amsterdam, het ROC van Amsterdam College West en het Hout -en Meubileringscollege.

Op 22 februari 2018 sprak practor dr. Paulo Moekotte zijn practorale rede uit. Hiermee droeg hij de hoofdpunten van zijn practoraat uit en maakte hij duidelijk wat zijn opvattingen/plannen zijn.

Wat willen we bereiken met het Practoraat Mediawijsheid?

Het mbo heeft als taak zijn studenten voor te bereiden op de eisen van de samenleving en de arbeidsmarkt. Van jongeren wordt vaak gedacht dat ze mediawijs zijn, omdat ze zijn opgegroeid in een mediale samenleving. Helaas is dit meestal niet het geval. Scholen spelen een belangrijke rol bij het rechtzetten van dit misverstand en het inlopen van de achterstand waar veel jongeren mee te maken hebben. Als Practoraat Mediawijsheid zien we daarom graag dat mediawijsheid geïntegreerd wordt in het curriculum van het mbo. 

Door de samenwerking tussen verschillende instellingen krijgen we zicht op de positie van mediawijsheid binnen het beroepsonderwijs. De Amsterdamse MBO-agenda maakt het voor ons mogelijk samen te leren, te ontwikkelen en praktijkkennis en ‑ervaring met betrekking tot mediawijsheid (ruimer) te delen. 

Delen van kennis en ervaring

In een brede mbo-kring heeft het Practoraat Sociale Media bekendheid verworven door tal van workshops en presentaties bij scholen, op congressen en bij bedrijven, en door de website MBO Mediawijs. Alle opgedane kennis en ervaring wordt daar gedeeld. Ma wordt als gevolg hiervan ervaren als deskundig op het gebied van mediawijsheid. 

Vragen?

Meer informatie of vragen? practoraatmediawijsheid@ma-web.nl.

Deel deze pagina: